Komunikace s paní starostkou Zajíčkovou

Kauza vily Na Loužku není stále vyřešena. 

Zajímá nás, jaký postoj k demolici zaujímá nové vedení městské části, a proto jsme se s dotazem obrátili přímo na paní starostku:

Otevřený dopis – Přátelé Malvazinek 9-10-2019.pdf (570183)

Druhý otevřený dopis ve věci zamýšlené demolice domu Na Loužku 8, Praha 5.pdf (300303)

Paní starostka Zajíčková nám odpověděla 7.1.2020:

Odpověď starostky na druhý dopis ve věci zamýšlené demolice Na Loužku_Ing. Jolana Dočekalová_Přátelé Malvazinek 2020-01-07.pdf (134507)

Děkujeme paní starostce Zajíčkové za poskytnutí odpovědi na naše otevřené dopisy, týkají se chystané demolice vily Na Loužku. Bohužel odpověď žádný konstruktivní návrh řešení nepřináší. Podle paní starostky městská část nemůže demolici bránit. S takovým alibistickým názorem se neztotožňujeme, nemá podle nás věcnou ani právní oporu. Své zastupitele volíme proto, aby prosazovali práva a zájmy nás, občanů, nikoliv zahraničních developerů. Kdy k tomu dojde?

Paní starostku jsme 23.1.2020 opětovně požádali o zajištění zapojení MČ do řízení o demolici vily Na Loužku 8:

Třetí otevřený dopis ve věci zamýšlené demolice domu Na Loužku 8, Praha 5.pdf (2,2 MB)