Komunikace s paní starostkou Zajíčkovou

Kauza vily Na Loužku není stále vyřešena. 

Zajímá nás, jaký postoj k demolici zaujímá nové vedení městské části, a proto jsme se s dotazem obrátili přímo na paní starostku:

Paní starostka Zajíčková nám odpověděla 7.1.2020:

Děkujeme paní starostce Zajíčkové za poskytnutí odpovědi na naše otevřené dopisy, týkají se chystané demolice vily Na Loužku. Bohužel odpověď žádný konstruktivní návrh řešení nepřináší. Podle paní starostky městská část nemůže demolici bránit. S takovým alibistickým názorem se neztotožňujeme, nemá podle nás věcnou ani právní oporu. Své zastupitele volíme proto, aby prosazovali práva a zájmy nás, občanů, nikoliv zahraničních developerů. Kdy k tomu dojde?

Paní starostku jsme 23.1.2020 opětovně požádali o zajištění zapojení MČ do řízení o demolici vily Na Loužku 8:

Na základě třetího otevřeného dopisu se uskutečnilo setkání tří zástupců našeho spolku s paní starostkou:

V červenci 2021 jsme napsali paní starostce čtvrtý otevřený dopis s žádostí, aby se měststká část pokusila získat postavení účastníka v řízení o demolici vily Na Loužku 8.