Park Na Pláni

Výstavba Na Pláni

Spolek Přátelé Malvazinek dlouhodobě usiluje o záchranu maximálního množství zeleně v lokalitě Na Pláni. Zásadním nástrojem této snahy je změna stavebních parcel na veřejnou parkovou zeleň (ZP) a na veřejné vybavení (VV). Podrobné informace o lokalitě Na Pláni a jejím vývoji v minulých letech najdete v přiloženém dokumentu:

Změny se zástupcům Spolku podařilo vyjednat se zástupci Městské části (MČ) Prahy 5 v rámci pracovní skupiny pro zadání studie Na Pláni. Na základě této dohody schválilo 19. září 2017 Zastupitelstvo MČ Prahy 5 podnět ke změně územního plánu a MČ jej předala Magistrátu hl. m. Praha.   

Současné aktivity spolku Přátelé Malvazinek, se zaměřují na ochranu zeleně v lokalitě Malvazinek a organizování aktivit občanské společnosti. Současný stav a budoucnost rekultivace lokality Na Pláni: 

1) Po pětiletém vyjednávání výboru spolku Přátelé Malvazinek se zástupci MČ Praha 5 byla odvezena hromada deponované zeminy z budoucího travnatého hřiště Na Pláni (dne 27. listopadu 2018). 

2) Pokud by se v dalších jednáních podařilo změnit názor vedení MČ Praha 5 na rozsah bytové výstavby, navržené ve zpracované studii území, bude spolek Přátelé Malvazinek z.s. usilovat o doplnění podaného podnětu na změnu ÚP o takto získané plochy ve prospěch zeleně a veřejného vybavení. 

3) V rozpočtu MČ Praha 5 jsou pro rok 2019 a 2020 vyčleněny částky pro projektové a přípravné práce a na rekultivaci území. Přátelé Malvazinek předpokládají, že k tvorbě přípravné a realizační dokumentace na rekultivaci území Na Pláni bude opět přizvána veřejnost. Členové spolku budou veřejné projednávání prosazovat a jsou připraveni přispět svými názory. 

4) V jednání s MČ Praha 5 je výkup zchátralých budov řadových garáží. V jednání je i rozdělení stavební parcely 1593/2 pro zřízení hřiště školky. 

5) Nepodařilo se vykoupení stavební parcely č. 1592/3 vedle budoucího parkoviště školky, kterou mezitím developer prodal soukromníkovi. 

Další činnosti spolku: 

6) Pořádání tradičních akcí pro děti i dospělé (Ukliďme Česko, Den dětí, Zažít město jinak) v lokalitě Na Pláni.   

7) Snaha o záchranu zeleně v lokalitě Na Loužku. Více o plánovaném stavebním projektu najdete zde: https://www.pratelemalvazinek.cz/vystavba-na-louzku https://www.pratelemalvazinek.cz/vystavba-na-louzku2

8) Projekt a realizace sportovních a kulturně-historických stezek “Malvazinky v pohybu”, https://www.stezkymalvazinky.cz/