Výstavba Na Loužku

Smutný konec prezidentské vily z první republiky na Malvazinkách. Zavřete oči, přichází developer!

Romantická vila obklopená rozsáhlou zahradou má před sebou posledních pár týdnů existence, její nový majitel, společnost Na Loužku a.s., má zájem o maximální využití získaného pozemku bez ohledu na charakter současné zástavby ve vilové čtvrti Malvazinky. I když je tento přístup v rozporu s principy, na nichž jsou postavena stávající Pravidla pro posuzování investorských záměrů v rezidenčních vilových čtvrtích ve stabilizovaných územích městské části Praha 5, Výbor územního rozvoje Prahy 5 záměr doporučuje.

Pokud máte rádi staré Malvazinky, jejich původní vily a tajemné zahrady, tato zpráva vás nepotěší: v ulici Na Loužku, která se klikatí na hraně kopce nad údolím skrytého Radlického potoka, má být rušno. Společnost Na Loužku a.s. připravuje ve spolupráci s developerem Red Group s.r.o. nový projekt: výstavbu 3 čtyřpatrových domů s 19 krytými garážovými stáními. Dne 22.1.2019 Výbor pro územní rozvoj městské části Praha 5 tento projekt schválil. Na pozemcích, které mají být zastavěny, však už dům stojí – a ne zrovna ledajaký.

Jedná se o vilu Na Loužku č.p. 8, navrženou architektem Janem Pilařem a postavenou v roce 1929. V okolí je cílem častých procházek – známá je zejména díky výraznému štukovému reliéfu svatého Jiří na fasádě. Co však zaujme úplně každého, je umístění vily ve staré rozlehlé zahradě, zastíněné mohutným, rozložitým cypřišem i mnoha dalšími stromy a křovinami. Nahlédnete-li skrz kované oplocení, můžete obdivovat původní terasy, kašnu či malý zahradní bazének. Zdá se, jako by z oka vypadla známé Trnkově Zahradě, která skrývala starého kocoura a dobrodružství pro pět malých kluků.

Skutečnost je ale mnohem prozaičtější: Vila nejprve patřila prvorepublikovému soudci boxu Ing. Václavu Pondělníčkovi, později pak panu Přibíkovi, majiteli továrny na sklo. V padesátých letech byla vila znárodněna a stala se bydlištěm pozdějšího prezidenta Antonína Novotného. Po smrti Novotného se majitelem vily stal ministr zdravotnictví dr. Prokopec. Možná z ducha té doby na vile něco ulpělo – před několika lety se stala kulisou filmu Jana Hřebejka Kawasakiho růže.

Nynější majitel má však s vilou i zahradou svérázné úmysly: původní zástavba se zcela zbourá, zahrada v prudkém svahu se vybagruje a vybetonuje. Na místě staré vily vzniknou 2 bytové domy s celkem 8 byty a jeden dům rodinný (i když – kdo ví – třeba by se sem ještě jeden bytový dům vešel?). Domy s honosným názvem „Rezidence Na Loužku“ budou stát na společném podnoží, v němž má být umístěno 19 garážových stání. Přestože okolní domy mají kromě soklu pouze  2 až 3 obytná patra, novostavba má mít nad podnožím patra 4.

Zdroj: prezentace projektu Rezidence Na Loužku, Architektonický ateliér KAAMA s.r.o.

Zdroj: prezentace projektu Rezidence Na Loužku, Architektonický ateliér KAAMA s.r.o.

Projekt Rezidence Na Loužku by mohl být přínosem pro leckterý brownfield – co však přinese stabilizované vilové čtvrti, jakou Malvazinky bezesporu jsou?

Rezidence Na Loužku navíc není v oblasti jediným plánovaným developerským projektem. Ve stejné ulici plánovala společnost HTL DEVELOPMENT spol s r.o. výstavbu 6 bytových domů s celkem 89 byty (více viz https://www.pratelemalvazinek.cz/vystavba-na-louzku/ ). Tento projekt byl městskou částí odmítnut, nyní je však přepracováván a nelze očekávat, že by investor od výstavby v oblasti zcela upustil. Další projekt je připravován na parcele Nad Laurovou 5. Zde společnost Apartmány Radlická s.r.o. zřejmě hodlá postavit čtyřpodlažní vilu s 9 byty. Výstavba je plánována také v oblasti Na Pláni (viz https://naplani.praha5.cz ). Všechny tyto projekty jsou od sebe vzdáleny pouze několik desítek metrů.

Připomeňme, že v dubnu loňského roku přijala městská část tzv. Pravidla pro posuzování investorských záměrů v rezidenčních vilových čtvrtích ve stabilizovaných územích městské části Praha 5. Dle těchto Pravidel „považuje městská část stabilizovaná území a z nich zejména rezidenční vilové čtvrti za velmi hodnotná území se svébytným charakterem. Usiluje v nich o zachování tohoto charakteru a zabránění necitlivým a nepřiměřeným stavebním zásahům.“ Nezdá se však, že by nové developerské projekty byly skutečně posuzovány dle těchto Pravidel.