Řízení o demolici – Na Loužku 8

O co jde?

Dne 12.12.2018 ohlásil vlastník vily a pozemků Na Loužku 8, developerská společnost Na Loužku a.s., stavebnímu úřadu svůj záměr na demolici staveb. Stavební úřad rozhodl, že ohlášený záměr projedná v řízení – řízení o demolici objektů Na Loužku 8 je tedy již zahájeno.

Koho se řízení může dotknout?

Stavební úřad prozatím stanovil okruh účastníků poměrně úzce, jsou jimi kromě developera obyvatelé a majitelé nemovitostí v bezprostředním okolí vily. Spolek Přátelé Malvazinek je však toho názoru, že případná demolice může ovlivnit práva a právem chráněné zájmy širšího okruhu občanů. Zamýšlená demolice se může dotknout i Vás, zejména pokud:

  • Záměr demolice vily Na Loužku 8 odmítáte a domníváte se, že veřejný zájem na zachování historické stavby má přednost před komerčním záměrem developera, kterým je společnost se zahraničním investorem.
  • Obáváte se vlivu, který bude případná demolice na okolí mít – tj. zvýšená prašnost, hlučnost, vibrace či potenciální riziko spojené s případným výskytem azbestu ve stavbě.
  • Máte obavy z toho, jak doprava těžkými nákladními automobily při odvozu suti zasáhne naši čtvrť.

Co můžete nyní udělat?

V tuto chvíli se můžete ke zmíněnému řízení přihlásit coby účastník. K přihlášení můžete využít dokument, který přiložen níže. 

Dokument s vyplněným formulářem zašlete buď přímo na adresu stavebního úřadu (ÚMČ Praha 5, Odbor stavební úřad, náměstí 14.října 4, 150 22  Praha 5) nebo nás kontaktujte na p.malvazinek@gmail.com a my Vám pomůžeme dokument stavebnímu úřadu doručit.

Kdy?

Co nejdříve. Rádi bychom potenciální účastníky řízení identifikovali do 12.4.2019.

Co účast na řízení znamená?

Jestliže se k řízení přihlásíte, stavební úřad s Vámi bude komunikovat (prostřednictvím doporučené pošty či – pokud ji máte – Vaší datové schránky). Co se dále může stát?

  1. Stavební úřad Vám přizná postavení účastníka řízení a Vy budete moci uplatňovat své námitky, nahlížet do spisu, podávat opravné prostředky… Budete mít příležitost kauzu ovlivnit.
  2. Pokud Vám stavební úřad postavení účastníka řízení nepřizná, bude Vám to sděleno a proti tomuto rozhodnutí bude možné podat opravný prostředek. Věřte, že i v takovém případě je Váš hlas velmi cenný – vyjadřuje přesvědčení, že vila by neměla být zbourána.

Nejste v tom sami

Spolek Přátelé Malvazinek hodlá v průběhu řízení poskytovat bezplatné (nejen) právní poradenství a pomoc. Projekt byl podpořen Nadací Via v programu Živá komunita. Budeme rádi, pokud se nás rozhodnete podpořit i Vy – přispět je možné například prostřednictvím portálu Darujme.cz:

https://www.darujme.cz/projekt/1201760

Projekt byl podpořen Nadací Via v programu Živá komunita. Každou korunu, kterou darujete, nám Nadace Via zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč!

Máte dotazy?

Pokud máte v této věci dotazy, rádi Vám je zodpovíme na p.malvazinek@gmail.com .