Projekt HTL Development z roku 2018

Společnost HTL DEVELOPMENT spol. s r.o. se opět pokouší odkoupit část pozemku par. č. 1597/2 v k.ú. Smíchov. Jedná se část zeleného koridoru, který navazuje na ulici Na Loužku a tvoří přirozenou bariéru mezi Radlickou ulicí a Malvazinkami. Přes pozemek vede frekventovaná cesta pro pěší, která spojuje Malvazinky se stanicí metra B Radlická. Společnost HTL DEVELOPMENT ve svahu nad Radlickou plánuje rozsáhlou developerskou výstavbu. 

O prodeji pozemku, který je ve vlastnictví hlavního města Prahy, jednal dne 13.5.2020 Výbor pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP. Náš spolek spolu se sousedy z dané lokality Výboru zaslal dopis, ve kterém jsme s prodejem vyjádřili nesouhlas a vysvětlili důvody, proč by dle našeho názoru neměl být pozemek prodán. Tento dokument je možné nalézt zde.

S prodejem parcely nesouhlasila také městská část Praha 5. Výbor vzal veškeré podklady na vědomí s tím, že zohlednil zejména odmítavé stanovisko městské části, a s prodejem pozemku vyslovil nesouhlas. Ceníme si toho, že zeleň dostala přednost před výstavbou a doufáme, že se tento směr v naší lokalitě podaří udržet.

Z historie projektu:

Dne 6.3.2018 posuzoval Výbor územního rozvoje naší městské části projekt společnosti HTL DEVELOPMENT spol. s r.o. na výstavbu v oblasti svahu mezi ulicí Na Loužku a Radlickou. Výsledek projednání je možné nalézt zde: https://praha5.cz/cs/zasedani-dokument/zapisy-vur-zmc-praha-5-za-obdobi-2014-2018/3824-4-zasedani-zastupitelstva-2018-03-06/31853

Snahou investora je na pozemcích postavit až 8 domů s celkem téměř 90 byty. Zástavba má být masivní, domy by měly – na rozdíl od stávající zástavby v naší čtvrti – svou hmotou beze zbytku vyplnit pozemky developera. Předpokládá se více fází výstavby. V první fázi mají být postaveny 3 domy s 25 byty v ulici Na Loužku. Za tím účelem má být vykácena stávající zeleň, vytěženo více jak 11 000 m³ zeminy a svah doslova „vylit“ betonem. V plánu je zajistit stavbu i následný příjezd k domům z ulice Na Loužku.

Z katastru nemovitostí jsme zjistili, že developer nyní vlastní celou řadu nemovitostí v dotčeném území. Usiluje také o odkup dalšího pozemku ve vlastnictví Hlavního města Prahy.

Stavba tohoto rozsahu bude mít na naši čtvrť nepochybně masivní vliv. Dojde k vykácení stromů, které mezi Radlickou a Malvazinkami tvoří přirozenou zelenou bariéru a ochranu před hlukem a smogem. Tento zelený pás je domovem mnoha druhů ptáků či drobných savců. Stavba i následný provoz domů zvýší dopravní zátěž nejen v ulici Na Loužku, ale v celých Malvazinkách. Máte dnes problém se vyhnout autům v ulici K Vodojemu? A co teprve, až tudy budou projíždět nákladní auta odvážející zmíněných 11 000 m³ zeminy. Případně po dokončení stavby, kdy můžeme v naší čtvrti očekávat denní provoz několika desítek nových aut… Obáváme se také, že dojde k částečnému či úplnému přerušení provozu asfaltové cesty pro pěší, která spojuje Loužek s metrem Radlická.

Myslíme si, že tyto záměry zcela odporují duchu naší čtvrti, a chceme se pokusit je změnit. Odbor územního rozvoje Městské části Praha 5 záměr developera jednoznačně odmítl, je však třeba tuto kauzu i nadále sledovat. Proto sbíráme veškeré dostupné informace a snažíme se jednat se zástupci Městského úřadu i jiných spolků. Máte-li k plánované výstavbě jakékoliv informace, budeme rádi, pokud nám je pošlete na p.malvazinek@gmail.com