Řízení o demolici

27.7.2020 Stavební úřad Prahy 5 zahájil řízení o odstranění stavby – domu s bývalou pečovatelskou službou Na Loužku 2. Spolek Přátelé Malvazinek proto ve spolupráci s advokáty připravil podání, kterým je k řízení možné se přidat.

Pokud jste se nově stali účastníkem tohoto řízení a uvítali byste pomoc s přípravou námitek, obraťte se na nás na adrese nalouzku2@gmail.com . Jestliže účastníkem řízení zatím nejste, ale chtěli byste se k němu přidat, využijte přiložený formulář:

Přátelé Malvazinek nabízí účastníkům řízení bezplatnou právní pomoc. Chceme sledovat průběh demolice i případnou navazující výstavbu a pokusit se zajistit, aby nedošlo k nepřiměřeným zásahům do práv stávajících obyvatel a naše čtvrť neztratila svůj ráz.

Na Loužku 2
Na Loužku 2