SANOPZ na Cihlářce – bývalý Bakulův ústav

V úterý 21.1.2020 byl na programu zasedání Výboru pro územní rozvoj developerský projekt s názvem Zdravotnické a ubytovací zařízení v ulici Na Cihlářce. Po téměř dvou hodinách připomínek a nesouhlasu přítomných došlo na hlasování. VÚR doporučil Radě MČ souhlasit se změnou původní funkce VV (veřejné vybavení) na funkci obytnou OB s kódem mír využití G s pevnou značkou VV v rámci probíhající změny územního plánu. Koeficient OB-G umožňuje masivní zastavění pozemku. 

Záznam z jednání VÚR pořízený Pirátskou stranou najdete zde: https://praha5.pirati.cz/aktuality/vybor-uzemniho-rozvoje-na-cihlarce.html

Oficiální zápis z VUR z 21.1.2020 je tak stručný, jak jen může být. O skutečném průběhu jednání, ani o dotazech a připomínkách občanů se bohužel nic nedozvíte:

https://usneseni.praha5.cz/#!Bod/79013

Historie kauzy je podrobně popsána zde: https://praha5.zeleni.cz/sanopz/

Změna územního plánu 3104/10.

Více zde: https://www.pratelemalvazinek.cz/sanopz-na-cihlarce/