Projektová soutěž Na Pláni

Projektová soutěž Na Pláni, kterou vyhlásila Městská část Praha 5: https://naplani.praha5.cz/