Průběh jednání o Parku Na Pláni

Připomínky a vyjádření ke studii Park Na Pláni

V dubnu 2021 jsme odeslali MČ Praha 5 naše připomínky a vyjádření ke studii Parku Na Pláni (viz níže přiložené dokumenty).

Studie parku Na Pláni

Dne 15. března 2021 představil na online prezentaci Odbor správy veřejného prostranství a zeleně a Odbor realizace a přípravy investic MČ Praha 5 studii budoucího parku. Autorem studie je Atelier Hajný.

Studie je ke stažení zde: https://www.praha5.cz/soubory/STUDIE_PARK_NA_PLANI.pdf

Odpověď paní starostky Zajíčkové na interpelaci Martina Švába

Paní starostka Zajíčková odpověděla na otázky položené v rámci interpelace člena našeho spolku Martina Švába na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 5.11.2019:

1.         Měl by být projekt parku Na Pláni koordinován se záměry na sousedních pozemcích?

2.         Upustí Praha 5 od stavby navržených dvou terasových domů na parcele č. 1591 v parku?

3.         Dotaz na školství: Co bude na parcele č. 1592/2, když ne parkoviště pro školku?

4.         Dotaz na pana místostarostu Slabého: Zvážíte přece jen zvětšení rozsahu projektu parku podle výkresu „Park – soulad s ÚPN“?

Odpovědi paní starostky a celý text interpelace

Výkup garáží na území parku Na Pláni

V pondělí 11.11.2019 jsme se sešli s paní místostarostkou Mgr. Naděždou Priečinskou, v jejíž kompetenci je oblast majetku. Předmětem jednání byl stav výkupu soukromých řadových garáží v lokalitě Na Pláni. Se společností Bytové domy Na Pláni s.r.o. je již uzavřena smlouva o odprodeji 14 ks garáží pro městskou část. V nejbližší době bude převod majetku vložen do Katastru nemovitostí. Se zbývajícími vlastníky tří garáží MČ jedná. 

Paní místostarostka souhlasila s naším návrhem na určení koordinátora zpracování projektu a realizace parku Na Pláni. 

Více najdete v záznamu z jednání v příloze:

Jednání s MČ 21.10.2019

21.října 2019 proběhlo setkání k Parku Na Pláni, v příloze je oficiální zápis a naše stanovisko. 

Setkání se zúčastnili zástupci MČ Praha 5, skupina z našeho spolku a další občané, kterým záleží na budoucnosti území Na Pláni.

Park bude na programu jednání VŽP, které proběhne 14. 11. 2019 od 15:30.

Dokumenty

Projektová soutěž

Projektová soutěž Na Pláni, kterou vyhlásila Městská část Praha 5: https://naplani.praha5.cz/