Časté otázky

Chci podpořit boj proti výstavbě Na Pláni, jak se mohu zapojit?

Vaše pomoc je určitě vítaná, aktuální jsou tyto oblasti:

 • Organizace referenda o stavbě
 • Jednání s úřady, zastupiteli, médii
 • Aktualizace kontaktů, webu, facebooku
 • Tisk a roznášení letáků
 • Organizace demonstrace
 • Finanční pomoc, příprava žádostí o grant
 • a další.

Ozvěte se emailem na: pratelemalvazinek@email.cz a dejte vědět, v jaké oblasti byste chtěli pomoci.

Co je na stavbě Na Pláni špatně?

Zničení zeleně a hustota zástavby

 • Projekt má zastavět hřiště a další odpočinkové plochy využívané místními.
 • Projekt nesplňuje povinné kvóty pro zelenou plochu, zelené plochy je 10x méně (!).

Motivace

 • Projekt je zaměřen pouze na zisk developera, bez ohledu na dopady na současné obyvatele.
 • Projekt nebyl konzultován s místními občany, jejich připomínky byly později ignorovány.
 • Kdo má určovat o tom, jak naložit s pozemky? Občané s pomocí zastupitelů, nebo zastupitelé proti vůli občanů?
 • Bývalá radnice pod vedením proslulého starosty M. Jančíka uzavřela smlouvy s developerem Geosan.
 • Byty se v roce 2006 projednávaly jako „startovací“ – nyní se prodávají průměrně za 5 milionů.

Svévole developera, stavebního úřadu a pasivita radnice

 • Developer nesplnil kvóty pro zeleň a stavební úřad (stavební odbor magistrátu HMP) udělil výjimku. Proč?
 • Soud zrušil územní rozhodnutí a developer přesto zahajuje stavbu.
 • Stavební úřad přesto zamítnul žádost o obnovení stavebního řízení.
 • Radnice může celou záležitost vyřešit ve prospěch občanů, ale nekoná. Proč?

Nevýhodná prodejní cena a obchodní podmínky

 • Cena za pozemky, za které má developer od města odkoupit, je poloviční než v cenové mapě? Proč?
 • Developer má „zaplatit“ městu několika byty až po dokončení výstavby.

Máme šanci uspět proti developerovi?

Ano. Největší síla developera spočívá v pasivitě občanů, kteří se domnívají, že nic nezmůžou, a proto nic nekonají.

Přes míru korupce v naší zemi existují právní cesty, jak se bránit vytěžování životního prostředí v zájmu zisku developera.

Každý občan může v této věci pomoci svým aktivním zájmem.

Kdo je Geosan?

O společnosti Geosan, developerovi, který plánuje projekt Byty Svět na pražských Malvazinkách se můžete dočíst více: