Kdo jsme

Občanské sdružení Přátelé Malvazinek sdružuje aktivní starousedlíky i nově přistěhovavší se v oblasti Malvazinek na Smíchově, Praha 5.

Dlouhodobým cílem OS je pěstovat sousedský společenský život ve vazbě na tuto lokalitu a chránit ji před neblahými změnami. Impulzem k založení OS byla touha uchránit park Na Pláni před necitlivou masivní zástavbou.

V únoru 2013 byl ustaven Přípravný výbor OS, který má za úkol připravit Stanovy a registraci OS u Ministerstva vnitra ČR. Pro informovanost příznivců byly vytvořeny tyto webové stránky.

Budeme rádi, když rozšíříte naše řady!

Novinky

 • Petice za zachování zelené stráně Mrázovka nad Smíchovem
  https://www.petice.com/petice_za_zachovani_zelene_stran_mrazovka_nad_smichovem V úterý 10.5.2022 byla na výboru pro územní rozvoj Magistrátu schválena změna územního plánu, která umožní zástavbu zeleného svahu Mrázovka na Praze 5 rodinnými domy. Politické tlaky na zástavbu Mrázovky jsou bohužel tak silné, že … Číst dál
 • Běh na Malvazinkách 2022
  V úterý 10. května Vás zveme na běh na Malvazinkách. Start je jako vždy na plácku Na Pláni. Stejně jako vždy náš běh podpoří 4camping. Přijďte si zasportovat, fandit běžcům nebo jen tak se potkat. Těšíme se na … Číst dál
 • Běh na Malvazinkách 2021
  Drazí sousedé, zveme Vás na další ročník běhu na Malvazinkách v úterý 5. října 2021. Start je na plácku Na Pláni. 17:00 Registrace, 17:30 děti – trasa 2 km, 18:00 muži & ženy – trasa 6 km. … Číst dál
 • Připomínky a vyjádření ke studii Park Na Pláni
  V dubnu 2021 jsme odeslali MČ Praha 5 naše připomínky a vyjádření ke studii Parku Na Pláni (viz níže přiložené dokumenty).
 • Online prezentace studie Parku na Pláni – 15. června v 17:00
  V úterý 15. června 2021 od 17 hodin pořádá MČ Praha 5 online prezentaci dopracované studie Parku na Pláni. Bude představena studie parku se zpracovanými připomínkami z předchozí online prezentace (15. 3. 2021). Připojte se ke schůzce: https://call.lifesizecloud.com/6940661 Přístupový … Číst dál
 • Studie parku Na Pláni
  Dne 15. března 2021 představil na online prezentaci Odbor správy veřejného prostranství a zeleně a Odbor realizace a přípravy investic MČ Praha 5 studii budoucího parku. Autorem studie je Atelier Hajný. Studie je ke stažení zde: https://www.praha5.cz/soubory/STUDIE_PARK_NA_PLANI.pdf
 • Rozšíření okruhu účastníků – demolice domu Na Loužku 2
  Stavební úřad Prahy 5 rozhodl o rozšíření okruhu účastníků řízení o demolici domu s pečovatelskou službou Na Loužku 2. Pokud jste se nově stali účastníkem tohoto řízení a uvítali byste pomoc s přípravou námitek, obraťte se na … Číst dál
 • Hravé Malvazinky nebudou
  Je nám to líto, ale vzhledem k nouzovému stavu a zákazu venkovních akcí nad 20 lidí do 18. října spolek Přátelé Malvazinek akci 17.října ruší. 
 • Ukliďme Malvazinky!
  Milí přátelé, přijďte společně uklidit Malvazinky!    Letos jsme společně zatím neměli možnost uklízet, proto je tu příležitost to napravit a  udělat něco pro nás všechny a naše Malvazinky.   Sejdeme se netradičně ve středu 7.10. v … Číst dál
 • Malvazinský běh tento týden
  Drazí sousedé,   zveme Vás na další ročník běhu na Malvazinkách ve čtvrtek 17. září.   Start je na plácku Na Pláni.   17:00 Registrace   18:00 muži & ženy – 6 km   18:30 děti … Číst dál
 • Jste účastníky řízení demolice Na Loužku a uvítali byste podporu?
  Sledujete vývoj demoličního řízení domu s pečovatelskou službou Na Loužku 2? Pokud jste účastníky tohoto řízení a uvítali byste podporu, obraťte se na p.malvazinek@gmail.com. Spolek Přátelé Malvazinek v této věci nabízí bezplatné právní poradenství a pomoc při přípravě … Číst dál
 • Přidejte se k řízení – Plánované bourání na pozemcích HTL DEVELOPMENT spol. s r.o. – odstranění stavby Na Loužku 2
  Stavební úřad Prahy 5 zahájil řízení o odstranění stavby – domu s bývalou pečovatelskou službou Na Loužku 2 (viz příloha – pdf). Okruh účastníků určil stavební úřad velmi spoře, jedná se nyní pouze o osoby, jejichž … Číst dál
 • Společnost HTL DEVELOPMENT spol. s r.o. se opět pokouší odkoupit část pozemku par. č. 1597/2 v k.ú. Smíchov
  O prodeji pozemku, který je ve vlastnictví hlavního města Prahy, jednal dne 13.5.2020 Výbor pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP.   Více informací o jednání a reakci spolku naleznete zde: Projekt HTL Development – … Číst dál
 • Projednání připomínek k Urbanisticko-architektonické studii okolí Radlické ulice na Výboru pro územní rozvoj
  Projednání všech připomínek k Urbanisticko-architektonické studii okolí Radlické ulice proběhne v úterý 3.3.2020 na jednání Výboru pro územní rozvoj (zasedací místnost Zastupitelstva MČ, Štefánikova 13,15; 6. patro) . Začátek jednání je v 15:00 hod, projednání tohoto … Číst dál
 • Areál SANOPZ Na Cihlářce
  Zveřejňujeme tiskovou zprávu Ing. arch. Marie Kašparové, zástupkyně veřejnosti ve věci Změny územního plánu Z3104/10 areál Sanopz, Na Cihlářce. Tisková_zpráva_SANOPZ.pdf (59 kB) Více o plánované výstavbě Na Cihlářce najdete zde.
 • Urbanisticko-architektonická studie Radlické mezi ulicí K vodojemu a základní školou
  MČ Praha 5 zveřejnila urbanisticko-architektonickou studii okolí Radlické ulice. Jedná se o prostor parku mezi ulicí K vodojemu a základní školou: https://www.praha5.cz/urbanisticko-architektonicka-studie-okoli-radlicke-ulice/ Studie navrhuje významné změny Radlické ulice a také výstavbu mnoha domů v jejím okolí. Doporučujeme … Číst dál
 • Komunikace s paní starostkou Zajíčkovou ohledně vily Na Loužku
  Děkujeme paní starostce Zajíčkové za poskytnutí odpovědi na naše otevřené dopisy, týkají se chystané demolice vily Na Loužku. Bohužel odpověď žádný konstruktivní návrh řešení nepřináší. Podle paní starostky městská část nemůže demolici bránit. S takovým alibistickým … Číst dál
 • Odpověď paní starostky Zajíčkové na interpelaci Martina Švába
  Paní starostka Zajíčková odpověděla na otázky položené v rámci interpelace člena našeho spolku Martina Švába na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 5.11.2019: Měl by být projekt parku Na Pláni koordinován se záměry na sousedních pozemcích?Upustí … Číst dál
 • Výkup garáží na území parku Na Pláni
  Výkup garáží na území parku Na Pláni zdárně pokračuje, více se dozvíte zde.
 • Petice za zachování urbanistické struktury Malvazinek
  Předpokládáme, že projekt výstavby Rezidence Na Loužku bude projednán znovu na některém z příštích zasedání Výboru pro územní rozvoj. Vzhledem k tomu, že na posledním zasedání Výboru pro územní rozvoj dne 22.1.2019 jsme předložili připomínky, které nebyly … Číst dál
 • PŘEDNÁŠKA – NA CIHLÁŘCE STOJÍ DŮM: ŘÍKALI MU SANOPZ…
  15. října 2019 19:00 – 21:00 se koná ve Winternitzově vile, Na Cihláce 10 na Malvazinkách, přednáška o historii tohoto místa, důvodech a okolnostech vzniku tohoto zařízení.
 • Na Loužku: otevřený dopis paní starostce
  Kauza vily Na Loužku není stále vyřešena.  Zajímá nás, jaký postoj k demolici zaujímá nové vedení městské části, a proto jsme se s dotazem obrátili přímo na paní starostku: Otevřený dopis – Přátelé Malvazinek 9-10-2019.pdf (570183) … Číst dál
 • Jednání s MČ Praha 5 o parku Na Pláni 21.10.2019
  21.10. proběhlo setkání k Parku Na Pláni, v příloze je oficiální zápis a naše stanovisko. Park bude na programu jednání VŽP, které proběhne 14. 11. 2019 od 15:30. Více najdete na této stránce.
 • Projednání parku Na Pláni
  S radostí Vám oznamujeme důležitou novinu. Městská část Praha 5 připravuje projednání parku Na Pláni za účasti občanů a zástupců radnice.  Setkání se bude konat v pondělí 21. 10. 2019 od 17:00 v zasedacím sále ZMČ, v 6. patře, Štefánikova 13,15, … Číst dál
 • Veřejné projednání lokality Na Pláni
  Ve čtvrtek 12.9.2019 od 10 hodin se koná v sále CAMPu – amfiteátr, budova Emauzy, Vyšehradská 51, Praha 2 veřejné projednání změny územního plánu Z3218 týkající se lokality Na Pláni. Připomínky a námitky lze podat do 19.9.2019. … Číst dál
 • Zažít město jinak: Hravé Malvazinky aneb letem světem v sobotu 21.9.2019 od 14:00
  Zveme Vás na sousedskou akci Zažít město jinak: Hravé Malvazinky aneb letem světem. Kdy: v sobotu 21.9.2019 od 14:00  Kde: v parku Na Pláni.  Hledáme dobrovolníky na pomoc s organizací na stanovištích, ozvěte se naší organizátorce … Číst dál
 • Plánovaná výstavba v ulici Na Cihlářce na místě bývalého SANOPZU
  13. září 2019 v 16:00 v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v areálu Emauz, v sídle IPR představí skupina KKCG Karla Komárka svůj developerský projekt plánovaný v areálu bývalého SANOPZu. Sousedé plánovaného areálu se záměrem KKCG ani kladným stanoviskem IPR nesouhlasí. Projekt je … Číst dál
 • Rekultivace parku Na Pláni a studie Na Pláni
  Pan starosta Daniel Mazur odpověděl na naši interpelaci předloženou zastupitelstvu 25.6.2019. Potvrdil, že MČ Praha 5 pracuje na tom, aby rekultivace parku Na Pláni mohla proběhnout v roce 2020. Městská část nyní čeká, až proběhne veřejné … Číst dál
 • Rozšíření hřiště a vybudování parkoviště pro školku Na Pláni
  Podle odpovědi 1. místostarostky Renáty Zajíčkové na náš dotaz předložený zastupitelstvu 25.6.2019 projektové práce rozšíření školního hřiště Na Pláni (na pozemku 1593/2) dosud nebyly zahájeny, protože pozemek je situován pod stávající zahradou školky se značným výškovým … Číst dál
 • Členská schůze 3.6.2019
  Na zasedání členské schůze 3.6.2019 jsme zvolili novou organizátorku akcí. Diskutovali jsme o vývoji parku Na Pláni a výstavbě v ulici Na Loužku. Zápis najdete ZDE.