Aktualizace (3.9.2017): Odpověď starosty Prahy 5 a náměstkyně primátorky na petici za ochranu zeleně parku Na Pláni

 

V uplynulých dnech jsme dostali oficiální odpovědi na naší petici za změnu územního plánu Na Pláni z Magistrátu hlavního města Prahy a Městské části Praha 5.

Vyjádření starosty Prahy 5 pana Pavla Richtera

Vyjádření náměstkyně primátorky paní Petry Kolínské

 

Petice za ochranu zeleně parku Na Pláni

 

Rádi bychom vás informovali o nové petici za ochranu zeleně parku Na Pláni, která je v souladu s naším snažením. Petici iniciovala Jolana Dočekalová a je zde ke stažení. 

Děkujeme za vaší podporu, petice byla odeslaná.

Petice ke stažení

Doprovodný text petice ke stažení

 


Kdo jsme

Občanské sdružení Přátelé Malvazinek sdružuje aktivní starousedlíky i nově přistěhovavší se v oblasti Malvazinek na Smíchově, Praha 5.

Dlouhodobým cílem OS je pěstovat sousedský společenský život ve vazbě na tuto lokalitu a chránit ji před neblahými změnami. Impulzem k založení OS byla touha uchránit park Na Pláni před necitlivou masivní zástavbou.

V únoru 2013 byl ustaven Přípravný výbor OS, který má za úkol připravit Stanovy a registraci OS u Ministerstva vnitra ČR. Pro informovanost příznivců byly vytvořeny tyto webové stránky.

Budeme rádi, když rozšíříte naše řady!

 

Možnost přispět o.s. Přátelé Malvazinek

Po ustanovení a registraci občanského sdružení Přátelé Malvazinek máme založený bankovní účet. Pokud Vám myšlenka našeho o.s. není cizí, prosíme o příspěvek na provoz a akce. Číslo účtu je 2400492429/2010 


Přátelé Malvazinek jsou na Facebooku. Kliknutím na ikonu se stránky otevřou v novém okně.