Výkup garáží na území parku Na Pláni

V pondělí 11.11.2019 jsme se sešli s paní místostarostkou Mgr. Naděždou Priečinskou, v jejíž kompetenci je oblast majetku. Předmětem jednání byl stav výkupu soukromých řadových garáží v lokalitě Na Pláni. Se společností Bytové domy Na Pláni s.r.o. je již uzavřena smlouva o odprodeji 14 ks garáží pro městskou část. V nejbližší době bude převod majetku vložen do Katastru nemovitostí. Se zbývajícími vlastníky tří garáží MČ jedná. 

Paní místostarostka souhlasila s naším návrhem na určení koordinátora zpracování projektu a realizace parku Na Pláni. 

Více najdete v záznamu z jednání v příloze:

Zaznam ze setkani – garaze Na Plani – 20191111.pdf (238020)