Připomínky a vyjádření ke studii Park Na Pláni

V dubnu 2021 jsme odeslali MČ Praha 5 naše připomínky a vyjádření ke studii Parku Na Pláni (viz níže přiložené dokumenty).