Odpověď paní starostky Zajíčkové na interpelaci Martina Švába

Paní starostka Zajíčková odpověděla na otázky položené v rámci interpelace člena našeho spolku Martina Švába na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 5.11.2019:

1.         Měl by být projekt parku Na Pláni koordinován se záměry na sousedních pozemcích?

2.         Upustí Praha 5 od stavby navržených dvou terasových domů na parcele č. 1591 v parku?

3.         Dotaz na školství: Co bude na parcele č. 1592/2, když ne parkoviště pro školku?

4.         Dotaz na pana místostarostu Slabého: Zvážíte přece jen zvětšení rozsahu projektu parku podle výkresu „Park – soulad s ÚPN“?

Odpovědi paní starostky a celý text interpelace najdete zde:

Interpelace_Šváb_zastupitelstvo_5.11.2019.pdf (246838)
Odpověď starostky Zajíčkové na interpelaci M. Švába k parku Na Pláni předložený ZMČ 5.11.2019.pdf (391681)