Společnost HTL DEVELOPMENT spol. s r.o. se opět pokouší odkoupit část pozemku par. č. 1597/2 v k.ú. Smíchov

O prodeji pozemku, který je ve vlastnictví hlavního města Prahy, jednal dne 13.5.2020 Výbor pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP.   Více informací o jednání a reakci spolku naleznete zde: Projekt HTL Development – Na Loužku 2