Rozšíření hřiště a vybudování parkoviště pro školku Na Pláni

Podle odpovědi 1. místostarostky Renáty Zajíčkové na náš dotaz předložený zastupitelstvu 25.6.2019 projektové práce rozšíření školního hřiště Na Pláni (na pozemku 1593/2) dosud nebyly zahájeny, protože pozemek je situován pod stávající zahradou školky se značným výškovým převýšením a prudký svah směrem k ulici K Vodojemu zaujímá značnou část pozemku a pro hru dětí předškolního věku není příliš vhodný. Ze strany MČ probíhají jednání o získání vhodnějšího pozemku pro tento účel. 

Odbor školství neuvažuje s vybudováním parkoviště pro MŠ. Po dokončení rekonstrukce komunikace Na Pláni bude jednáno s Odborem dopravy o zřízení krátkodobých parkovacích míst před školkou.

Odpověď 1. místostarostky Zajíčkové na dotaz na vybudování hřiště a parkoviště pro školku Na Pláni předložený ZMČ_25.6.2019.pdf (57671)