Ukliďme Malvazinky!

Milí přátelé, přijďte společně uklidit Malvazinky!    Letos jsme společně zatím neměli možnost uklízet, proto je tu příležitost to napravit a  udělat něco pro nás všechny a naše Malvazinky.   Sejdeme se netradičně ve středu 7.10. v 16:00 na plácku Na Pláni. Těšíme se na Vás a společný úklid.  Pytle a rukavice zajistíme.  Prosíme Vás o … Číst dál

Malvazinský běh tento týden

Drazí sousedé,   zveme Vás na další ročník běhu na Malvazinkách ve čtvrtek 17. září.   Start je na plácku Na Pláni.   17:00 Registrace   18:00 muži & ženy – 6 km   18:30 děti – 2 km   Přijďte se provětrat po práci a po škole. Těšíme se na Vás!   Plakátek k … Číst dál

Přidejte se k řízení – Plánované bourání na pozemcích HTL DEVELOPMENT spol. s r.o. – odstranění stavby Na Loužku 2

Stavební úřad Prahy 5 zahájil řízení o odstranění stavby – domu s bývalou pečovatelskou službou Na Loužku 2 (viz příloha – pdf). Okruh účastníků určil stavební úřad velmi spoře, jedná se nyní pouze o osoby, jejichž nemovitosti bezprostředně sousedí se stavbou. Takový postup považujeme za nevhodný, protože máme za to, že potenciální demolice se dotkne … Číst dál

Projednání připomínek k Urbanisticko-architektonické studii okolí Radlické ulice na Výboru pro územní rozvoj

Projednání všech připomínek k Urbanisticko-architektonické studii okolí Radlické ulice proběhne v úterý 3.3.2020 na jednání Výboru pro územní rozvoj (zasedací místnost Zastupitelstva MČ, Štefánikova 13,15; 6. patro) . Začátek jednání je v 15:00 hod, projednání tohoto bodu je plánováno na cca 15:30 hod. Připomínky k Urbanisticko-architektonické studii okolí Radlické ulice jsou k nahlédnutí zde.

Areál SANOPZ Na Cihlářce

Zveřejňujeme tiskovou zprávu Ing. arch. Marie Kašparové, zástupkyně veřejnosti ve věci Změny územního plánu Z3104/10 areál Sanopz, Na Cihlářce. Tisková_zpráva_SANOPZ.pdf (59 kB) Více o plánované výstavbě Na Cihlářce najdete zde.

Urbanisticko-architektonická studie Radlické mezi ulicí K vodojemu a základní školou

MČ Praha 5 zveřejnila urbanisticko-architektonickou studii okolí Radlické ulice. Jedná se o prostor parku mezi ulicí K vodojemu a základní školou: https://www.praha5.cz/urbanisticko-architektonicka-studie-okoli-radlicke-ulice/ Studie navrhuje významné změny Radlické ulice a také výstavbu mnoha domů v jejím okolí. Doporučujeme všem občanům z Malvazinek a okolí k nahlédnutí a případnému připomínkování. Připomínky je možné uplatňovat do 18.2.2019, pak o … Číst dál