Petice za ochranu zeleně parku Na Pláni

 

Rádi bychom vás informovali o nové petici za ochranu zeleně parku Na Pláni, která je v souladu s naším snažením. Proto prosíme, jestli s ní souhlasíte, neotálejte s podepisováním. 

Petice včetně přílohy je  zde ke stažení. Kdo má zájem sbírat podpisy, ať si ji vytiskne a poté předá Jolaně Dočekalové. Kdo chce petici přijít podepsat, ať se ozve Jolaně Dočekalové, která je iniciátorkou petice.

Petice by se měla podávat cca v půli června.

Petice ke stažení

 Doprovodný text petice ke stažení 


Kontakt:
Ing. Jolana Dočekalová
Štorkánova 2805/4, 150 00 Praha 5
tel. 725 734 802
 

Kdo jsme

Občanské sdružení Přátelé Malvazinek sdružuje aktivní starousedlíky i nově přistěhovavší se v oblasti Malvazinek na Smíchově, Praha 5.

Dlouhodobým cílem OS je pěstovat sousedský společenský život ve vazbě na tuto lokalitu a chránit ji před neblahými změnami. Impulzem k založení OS byla touha uchránit park Na Pláni před necitlivou masivní zástavbou.

V únoru 2013 byl ustaven Přípravný výbor OS, který má za úkol připravit Stanovy a registraci OS u Ministerstva vnitra ČR. Pro informovanost příznivců byly vytvořeny tyto webové stránky.

Budeme rádi, když rozšíříte naše řady!

 

Možnost přispět o.s. Přátelé Malvazinek

Po ustanovení a registraci občanského sdružení Přátelé Malvazinek máme založený bankovní účet. Pokud Vám myšlenka našeho o.s. není cizí, prosíme o příspěvek na provoz a akce. Číslo účtu je 2400492429/2010 


Přátelé Malvazinek jsou na Facebooku. Kliknutím na ikonu se stránky otevřou v novém okně.