Ukliďme svět, ukliďme Malvazinky - 8. 4.

I letos se náš spolek zapojí do celorepublikové akce "Ukliďme svět, ukliďme Česko". Uklízet se bude celé naše participační území mezi ulicemi K vodojemu, Na pláni a kolem hřbitova Malvazinky. Sraz na brigádu bude v sobotu 8. dubna 2017 ve 14 hodin v parku Na pláni (mezi ulicemi Na pláni a K vodojemu). Rukavice a pytle na odpad jsou zajištěny. Přihlásit se můžete na stránkách Ukliďme Česko, ale není to podmínkou - důležité je přijít. Vítán je každý.
 

Pozvánka na členskou schůzi - 20.2. v 18:00 

 

Vážení a milí příznivci Malvazinek,
dovolte, abychom vás pozvali na 5. Členskou schůzi spolku s tímto programem:
 

 

Pozvánka na veřejné zasedání Výboru životního prostředí

 
Vážení a milí Přátelé Malvazinek a sousedé, zveme Vás na veřejné zasedání Výboru životního prostředí Městské části Praha 5ve středu 14.12 2016 od 17:00, kde se bude diskutovat o vítězném návrhu projektové soutěže NA PLÁNI
 

 

Vyjádření k architektonické soutěži Na pláni s participací veřejnosti

 
Přátelé Malvazinek, jakožto iniciátor celého procesu, ze srdce děkují všem, kteří se podíleli na dvoukolové architektonické soutěži Na pláni s participací veřejnosti: MČ Praha 5, IPR, ČKA, Arnice, MHMP, porotě, aktivním občanům, facilitátorovi, architektonickým studiím.
Respektujeme výsledky druhého kola dvoukolové projektové architektonické soutěže Na pláni a po vyhlašovateli soutěže Praze 5 požadujeme urychlené zadání krajino - urbanistické studie, za oficiální součinnosti se spolkem Přátelé Malvazinek, z.s. (viz Soutěžní podmínky bod 14.1).
Sledujte zítra v 15 h interpelace občanů online, předseda Martin Lepšík má nachystaný příspěvek.
Výsledky soutěže jsou k dispozici zde:
 https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/na-plani-praha-5 
 

 

Pozvánka

Vážení a milí, zveme Vás na Den pro všechny. Již tuto sobotu 1. října od 16:30 do Parku Na pláni.
 

 

 

Pozvánka na sousedskou slavnost

Vážení a milí, dovolte, abychom Vás pozvali na malou sousedskou slavnost "Zažít Město Jinak" do Parku Na pláni. Program je pestrý a tvůrčí, aneb jaké si to uděláme, takové to budeme mít. Těšíme se na Vás 

 

 

Aktuální informace ohledně projektové soutěže Na pláni

Vážení a milí, čeká nás v brzké době velmi důležité setkání, zde je oficiální leták. Prosíme, doražte, pokud chcete, aby řešení naší lokality dopadlo kvalitně dle toho, jak si veřejnost z okolí přeje
 
 
 
Vážení, rádi bychom Vás upozornili, že projektová soutěž Na pláni se netýká pouze území parku Na pláni, nýbrž celého území vymezeného modrou čarou na  přiloženém obrázku . Rozmyslete si své návrhy a priority, během léta proběhne jedna neoficiální diskuzní schůzka nad celým územím a na podzim proběhne druhé oficiální participativní setkání veřejnosti nad třemi vítěznými návrhy archit ektů.
 
 
Aktuální informace ohledně projektové soutěže Na pláni

"Z důvodu neuskutečnění prohlídky lokality Na Pláni v pátek 3. 6. 2016 a následnému posunu termínu jejího konání na pondělí 13. 6. 2016 se posouvá termín pro odevzdání soutěžních návrhů v 1. kole z termínu ve čtvrtek 30. 6. 2016 na termín v pátek 15. 7. 2016 do 14:00 SEČ do podatelny MČ Praha 5. Děkujeme za pochopení."

http://naplani.praha5.cz/

 

V Mladé frotně dnes vyšel článek k praoblematice stavebního odboru MČ Prahy 5

 
K situaci se vyjádřil i předseda Přátelé Malvazinek z.s., RNDr. Martin Lepšík
 
 
 
MČ Praha 5 vyhlásila a prodloužila výběrové řízení na pozici "vedoucí oddělení povolování staveb" na Stavebním úřadě. Znáte-li vzdělaného a čestného člověka, který by se na pozici hodil, nebo jím sami jste, neváhejte a pusťte se do toho!
a
www.praha5.cz/cs/uredni-deska-dokument/15892-vyberove-rizeni-vedouci-oddeleni-povolovani-staveb

 

MČ vyhlásila projektovou soutěž Na Pláni

 

Vážení Přátelé Malvazinek,

včera jsme prošli dalším milníkem v péči o lokalitu Na Pláni.

MČ vyhlásila projektovou soutěž, nyní s precizními podmínkami, regulérností od ČKA apod. Podrobnosti zde.

 

Radujme se z toho a držme si palce, ať je další postup zdárný.

 

Pozvánka na MDD Na Pláni

 
Vážení a milí přátelé a příznivci Malvazinek,
dovolte, abychom Vás pozvali na  Mezinárodní den dětí v parku Na pláni, který náš spolek pořádá každoročně. 
 
Den dětí se letos bude konat v sobotu 28.5.2016 v parku Na pláni. Těšit se můžete na dětské soutěže o ceny, občerstvení, táborák, pivo a limo ze sudu, muziku a spoustu jiné zábavy. V případě zájmu sledujte FB událost Přátel Malvazinek - zde je odkaz: https://www.facebook.com/events/193821374315224/

 

 
 

Vážení a milí Přátelé Malvazinek,

dovolujeme si Vás oslovit s naléhavou výzvou. Jak asi víte, včera vypověděla TOP09 koaliční smlouvu a tento čtvrtek na mimořádném zasedání zastupitelstva má dojít ke změně ve složení Rady. Obáváme se, že hrozí ovládnutí radnice "developerskou lobby" (podle zákulisních informací mají být v čele radnice pánové Klíma, Homola a Herold). Jenom pro připomenutí, pánové Klíma a Homola v roce 2014 aktivně na zastupitelstvu podpořili zastavění parku Klamovka! A pan Homola je známý i prosazováním zástavby na unikátní chráněné stolové hoře Vidouli. 
Starosta Klíma se snaží realizovat ovládnutí radnice v co nejkratším čase (ani nedodržel způsob vypovězení koaliční smlouvy). Domníváme se, že se snaží vytvořit časový stres, aby se ostatní nestihli domluvit na koaliční spolupráci (3 dny - od pondělí do čtvrtka - je málo), z čehož se ale dá usoudit, že není ani zdaleka tak "pevný v kramflecích", jak se tváří. Domníváme se, že aktivní vystoupení občanů na zasedání by mohlo řadu zastupitelů ovlivnit!
Proto bychom Vás rádi požádali, pokud Vám není lhostejné, kdo bude na radnici vládnout další dva roky (což je dostatečně dlouhá doba na odsouhlasení všech problematických staveb), abyste přišli tento čtvrtek 28.4. na zasedání zastupitelstva ve 13h na radnici MČ Prahy 5, Štefánikova 13-15, 6. patro vyjádřit svůj nesouhlas (je třeba mít s sebou občanský průkaz) nebo podpořit jiné vystupující spoluobčany! 
Prosíme o šíření této zprávy a těšíme se ve čtvrtek na viděnou.
Za Výbor spolku Přátel Malvazinek, z.s. RNDr. Martin Lepšík
Za Výbor spolku Za záchranu Klamovky Ing. Ilja Mráček, MBA

Přátelé Malvazinek, z.s. se kromě jiného míní ohradit zejména vůči tvrzení starosty MUDr. Radka Klímy ve včerejším prohlášení k vypovězení koaliční smlouvy, kde mj. napsal větu „Jako zásadní nečinnost vnímáme mj. i neustálé zpožďování realizace soutěžního workshopu Na Pláni.“, která je nepravdivá, protože soutěžní workshop Na Pláni proběhnul již před dvěma měsíci.

(26.4.2016)

 
 
 

Ukliďme česko - 16.4. v 10:00

Vážení a milí přátelé a příznivci Malvazinek,

letos se spolek Přátelé Malvazinek, z.s. zapojuje do celorepublikové akcewww.uklidmecesko.cz, a to dne 16.4.2016 v 10 hodin. Přijměte pozvání!
Od organizátora máme zajištěny pevné pytle a rukavice, členové Výboru donesou hrábě a lopatky. Svoz odpadu je zajištěn přes MČ Praha 5.
V rámci akce je možno účastnit se fotosoutěže společnosti Canon, která je partnerem. Veškeré informace jsou na stránkách www.uklidmecesko.cz.
Přejeme Vám krásný víkend a moc se na Vás všechny příští sobotu těšíme!
Za Výbor spolku Přátelé Malvazinek, z.s.
RNDr. Martin Lepšík, Běla Vidmarová
 

 

 

 

Praha 5 vyhlašuje projektovou soutěž Na pláni

 

 

 

Možnost přispět o.s. Přátelé Malvazinek

Po ustanovení a registraci občanského sdružení Přátelé Malvazinek máme založený bankovní účet. Pokud Vám myšlenka našeho o.s. není cizí, prosíme o přspěvek na provoz a akce. Číslo účtu je 2400492429/2010 

Vážení a milí příznivci Malvazinek,
dovolte, abychom vás pozvali na 5. Členskou schůzi spolku s tímto programem:

Kdo jsme

Občanské sdružení Přátelé Malvazinek sdružuje aktivní starousedlíky i nově přistěhovavší se v oblasti Malvazinek na Smíchově, Praha 5.

Dlouhodobým cílem OS je pěstovat sousedský společenský život ve vazbě na tuto lokalitu a chránit ji před neblahými změnami. Impulzem k založení OS byla touha uchránit park Na Pláni před necitlivou masivní zástavbou.

V únoru 2013 byl ustaven Přípravný výbor OS, který má za úkol připravit Stanovy a registraci OS u Ministerstva vnitra ČR. Pro informovanost příznivců byly vytvořeny tyto webové stránky.

Budeme rádi, když rozšíříte naše řady!


Přátelé Malvazinek jsou na Facebooku. Kliknutím na ikonu se stránky otevřou v novém okně.