Projednání připomínek k Urbanisticko-architektonické studii okolí Radlické ulice na Výboru pro územní rozvoj

Projednání všech připomínek k Urbanisticko-architektonické studii okolí Radlické ulice proběhne v úterý 3.3.2020 na jednání Výboru pro územní rozvoj (zasedací místnost Zastupitelstva MČ, Štefánikova 13,15; 6. patro) . Začátek jednání je v 15:00 hod, projednání tohoto bodu je plánováno na cca 15:30 hod. Připomínky k Urbanisticko-architektonické studii okolí Radlické ulice jsou k nahlédnutí zde.

Areál SANOPZ Na Cihlářce

Zveřejňujeme tiskovou zprávu Ing. arch. Marie Kašparové, zástupkyně veřejnosti ve věci Změny územního plánu Z3104/10 areál Sanopz, Na Cihlářce. Tisková_zpráva_SANOPZ.pdf (59 kB) Více o plánované výstavbě Na Cihlářce najdete zde.

Urbanisticko-architektonická studie Radlické mezi ulicí K vodojemu a základní školou

MČ Praha 5 zveřejnila urbanisticko-architektonickou studii okolí Radlické ulice. Jedná se o prostor parku mezi ulicí K vodojemu a základní školou: https://www.praha5.cz/urbanisticko-architektonicka-studie-okoli-radlicke-ulice/ Studie navrhuje významné změny Radlické ulice a také výstavbu mnoha domů v jejím okolí. Doporučujeme všem občanům z Malvazinek a okolí k nahlédnutí a případnému připomínkování. Připomínky je možné uplatňovat do 18.2.2019, pak o … Číst dál

Komunikace s paní starostkou Zajíčkovou ohledně vily Na Loužku

Děkujeme paní starostce Zajíčkové za poskytnutí odpovědi na naše otevřené dopisy, týkají se chystané demolice vily Na Loužku. Bohužel odpověď žádný konstruktivní návrh řešení nepřináší. Podle paní starostky městská část nemůže demolici bránit. S takovým alibistickým názorem se neztotožňujeme, nemá podle nás věcnou ani právní oporu. Své zastupitele volíme proto, aby prosazovali práva a zájmy … Číst dál

Odpověď paní starostky Zajíčkové na interpelaci Martina Švába

Paní starostka Zajíčková odpověděla na otázky položené v rámci interpelace člena našeho spolku Martina Švába na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 5.11.2019: Měl by být projekt parku Na Pláni koordinován se záměry na sousedních pozemcích?Upustí Praha 5 od stavby navržených dvou terasových domů na parcele č. 1591 v parku?Dotaz na školství: Co bude na … Číst dál

Petice za zachování urbanistické struktury Malvazinek

Předpokládáme, že projekt výstavby Rezidence Na Loužku bude projednán znovu na některém z příštích zasedání Výboru pro územní rozvoj. Vzhledem k tomu, že na posledním zasedání Výboru pro územní rozvoj dne 22.1.2019 jsme předložili připomínky, které nebyly vypořádány, považujeme za nutné nyní připomenout aktivní dodržování Pravidel (viz text petice). Proto vznikl petiční výbor ve složení Jolana … Číst dál

Na Loužku: otevřený dopis paní starostce

Kauza vily Na Loužku není stále vyřešena.  Zajímá nás, jaký postoj k demolici zaujímá nové vedení městské části, a proto jsme se s dotazem obrátili přímo na paní starostku: Otevřený dopis – Přátelé Malvazinek 9-10-2019.pdf (570183) Připomínáme Pokud byste se chtěli připojit k boji proti demolici, přispějte, prosíme, do sbírky, která probíhá pod záštitou Nadace … Číst dál