Získali jsme grant od nadace VIA

Náš spolek získal grant od Nadace VIA ve výši 40 000 Kč na boj proti demolici a výstavbě Na Loužku 8! Děkujeme!

Peněžní prostředky již používáme na poskytování právního poradenství a pomoci sousedům, kteří jsou účastníky řízení o demolici vily před stavebním úřadem. Bude-li to potřeba, chceme také zajistit potřebné posudky od zoologů, dendrologů, statiků, geologů… Naším cílem je využít právních prostředků k boji proti nevhodnému záměru developera.

Co je Nadace VIA?

Nadace VIA je nezávislá česká nadace. Nečerpá peníze z evropských ani státních fondů, ale prostředky získává výhradně od individuálních dárců, firem, nadací a z výnosů nadačního jmění. V roce 2018 Nadace VIA rozdělila v grantech přes 15 milionů Kč a podpořila přes 400 komunitních a filantropických projektů.

Připojte se k nám

Prostřednictvím portálu Darujme.cz můžete i Vy jednoduše přispět na boj proti demolici. Každou korunu, kterou darujete, nám Nadace VIA zdvojnásobí až do výše 20 000 Kč!

https://www.darujme.cz/projekt/1201760

Do kdy je možné přispět?

Projekt můžete prostřednictvím portálu Darujme.cz podpořit do 31.10.2019. Pojďte do toho s námi!

Máte dotazy?

Pokud máte v této věci dotazy, rádi Vám je zodpovíme na p.malvazinek@gmail.com .