Uzavírka v ulici Na Pláni

Odbor dopravy sděluje, že v termínu od 11.04.2019 do 07.06.2019 bude uzavřen níže uvedený úsek komunikace Na pláni, z důvodu opravy kanalizace a vodovodu. Objízdné trasy budou vedeny po přilehlé komunikační síti. Následovat budou další etapy provádění prací ve směru k ul. Pravoúhlá (k Smíchovskému hřbitovu), které si vyžádají opět úplnou uzavírku konkrétní části komunikace Na pláni. Stavební práce budou dle sdělení investora a zhotovitele probíhat min. po celou stavební sezónu roku 2019.

Viz https://www.praha5.cz/80981-2/