Zpráva o lokalitě Na Pláni

Na základě častých dotazů na vývoj a současný stav lokality Na Pláni jsme sepsali zprávu o vývoji Na Pláni za posledních několik let, která byl původně zamýšlena jako stručné shrnutí. Jednou větou bychom řekli, že spolek Přátelé Malvazinek dlouhodobě usiluje o záchranu maximálního množství zeleně v lokalitě Na Pláni. Vývoj byl však tak složitý, takže i stručná zpráva je nakonec na několik stran. 

Více najdete zde.