Zastupitelstvo MČ Praha 5 dne 28.5.2019 schválilo odkoupení 14 staveb garáží na území parku Na Pláni

25.06.2019 08:59

Na zasedání Zastupitelstva dne 28. května 2019 radní Ing. Štěpán Rattay předložil nabídku na odkoupení 14 staveb garáží na pozemcích svěřených MČ Praha 5: parc. č. 1592/5, 1592/6, 1592/7, 1592/8, 1592/9, 1592/11, 1592/12, 1592/13, 1592/14, 1592/15, 1592/17, 1592/18, 1592/20 a části parc. č. 1592/1 k. ú. Smíchov) od společnosti Bytové domy Na Pláni s. r. o. 

Zastupitelstvo odkoupení 14 staveb garáží a finanční krytí nákupu těchto garáží schválilo. Kupní cena je 1 350 000 Kč, finanční krytí 1 400 000 Kč. 

Budeme usilovat  to, aby se o tyto pozemky rozšířila zeleň ve změně územního plánu Z3218 Revitalizace lokality Na Pláni.

—————

Zpět