Jednání se starostou 20.5.2019: Další postup Na Pláni

Jednání se starostou 20.5.2019

Dne 20. května 2019 jsme se sešli se starostou MČ Praha 5 RNDr. Danielem Mazurem, Ph.Dr., místostarostou Karlem Bauerem a radním Ing. Štěpánem Rattayem. Za náš spolek Přátelé Malvazinek, z.s. se jednání zúčastnili Ing. Jolana Dočekalová, Mgr. Jana Bauerová a Ing. Martin Šváb. 

Předmětem jednání byl další postup MČ Praha 5 v lokalitě Na Pláni. 

Zde je záznam z jednání:

190520_Body_jednání_PM_Mazur.pdf (57936)
190520_Záznam_DM_PM_def.pdf (69555)