Záchrana 5 stromů při rekonstrukci školky

Víte, že možná i díky Přátelům Malvazinek bylo zachráněno 5 stromů při rekonstrukci školky Na pláni? 
Přátelé Malvazinek se připojili k správnímu řízení a účastnili se ohledání na místě s pracovníky odboru na ochranu životního prostředí. 
Výsledek – z 8 stromů požadovaných ke kácení se povoluje kácet 3, zbylých 5 se kácet nepovoluje.
Jmenovitě došlo k záchraně 4 líp a 1 třešně…