Vyjádření k architektonické soutěži Na pláni s participací veřejnosti

Přátelé Malvazinek, jakožto iniciátor celého procesu, ze srdce děkují všem, kteří se podíleli na dvoukolové architektonické soutěži Na pláni s participací veřejnosti: MČ Praha 5, IPR, ČKA, Arnice, MHMP, porotě, aktivním občanům, facilitátorovi, architektonickým studiím. Respektujeme výsledky druhého kola dvoukolové projektové architektonické soutěže Na pláni a po vyhlašovateli soutěže Praze 5 požadujeme urychlené zadání krajino – urbanistické studie, za oficiální součinnosti se spolkem Přátelé Malvazinek, z.s. (viz Soutěžní podmínky bod 14.1).
Sledujte zítra v 15 h interpelace občanů online, předseda Martin Lepšík má nachystaný příspěvek.
Výsledky soutěže jsou k dispozici zde:
https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/na-plani-praha-5