Vystoupení občanů na zasedání zastupitelstva Městské části Prahy 5 dne 16.5.2013

V rámci veřejného zasedání Městské části Praha 5 dne 16.5. byly starostovi položeny dotazy ohledně výstavby v lokalitě Na Pláni.

Mezi jinými byl pan Zelený dotázán:

Jak mu vyhovuje Geosan ,coby partner Městské části Praha 5, v kontextu více než problematické minulosti této společnosti.

Zda se cítí či necítí zodpovědný za aktuální vývoj causy výstavby Na Pláni.

Proč není ochoten zveřejnit posudek Prahy 5 ohledně oprávnění společnosti Geosan realizovat výstavbu a proč je postup radnice liknavý a vyjádření je neustále odsouváno.


Vzhledem k rozsahu odpovědi nabízíme výtah, video je ke stažení zde (velikost souboru přesahuje kapacitu těchto stránek, proto byl využit prostor na serveru ulozto.cz)

V sekci “ke stažení” je k dispozici stenografický záznam ze zasedání zastupitelstva

Jestli se mi libí Geosan, mám v úmyslu prodat (pozemky)

Já si myslím, že můj soukromý názor je úplně jedno, protože k tomuto se zavázalo zastupitelstvo pod vedením Milana Jančíka, které uzavřelo smlouvy o smlouvách budoucích, které zavázali městskou část k nějakému konání.  My pouze můžeme řešit, jestli z těchto smluv jsme schopni  utéct, nebo neutéct.

Ptáte se v roce2013 na něco, co bylo tímto zastupitelstvem schváleno a podepsáno v roce 2005 a v následujících letech. Prostě toto je typický kostlivec Milana Jančíka, a jestli se z něj dá utéct já budu jenom rád. Ale říkám naprosto na rovinu, že nejsem připraven k tomu, abych zavázal městskou část nebo dostal městskou část  do situace, že tady bude platit nějaké miliony developerovi, jenom proto že odstoupí od smlouvy.

Já musím nést odpovědnosti všem 80.000 občanům naší městské části. Mohu situaci chápat, může být nepříjemná.

Pokud se má toto zastupitelstvo rozhodnout, tak musí mít všechny podklady a vědět, co městské části hrozí či nehrozí.

Ohledně posudku (radnice Prahy 5) říkáte, že přístup je liknavý. Je liknavý přístup, když tady 7 let tohleto se válelo a my jsme za tři měsíce ten problém začli řešit, a v tomto okamžiku máme rozklíčovanou nějakou pozici, kterou lze představit tomuto zastupitelstvu 20. Června. Toto je liknavý přístup, sedm let, kontra tři měsíce?

Co se týká právního rozboru, neznám žádnou státní instituci ani žádnou městskou část, která v případě, že hrozí soudní spor vyvěsí nebo začne postupovat právní rozbory tak, aby  si protistrana mohla v klidu vše prostudovat, připravit se na něj najít si na to příslušné zákony.

Já nemám sebemenší problém s tím, že ten právní rozbor  zastupitelé dostanou 20.6., protože  tento bude připravený, složený, jasný a všichni bychom měli být schopni se na základě tohoto materiálnu rozhodnout.

Do 20.6. nepustím tento právní rozbor, protože bych mohl poškodit ekonomické zájmy městské části.

Komentář:

Společnost Geosan stupnuje svůj tlak na zahájení stavby která nesplnuje požadavky dané zákonem. Proto se zdá naprosto nepochopitelné odmítání širší diskuse o výstavbě a neustálé odklady zveřejnění stanoviska radnice.

V tomto případě nejde jen o výstavbu, která se může – a nemusí – líbit obyvatelům okolních domů, ale o základní přístup k legislativním požadavkům a právu.

Pan starosta Zelený má ze své pozice osobní i profesní zodpovědnost za chod městské části. S převzetím pozice starosty je odpovědný nejen za své činy, ale i za nedořešené záležitosti svých předchůdců. Vzhledem k situaci není na místě odkládat rozhodnutí a blokovat diskusi na půdě radnice Prahy 5

Můžeme se tedy zeptat, Qui Bono? Komu v situaci, kdy Geosan vysílá bagry a realizuje přípravné stavební práce, prospěje zdržovací taktika radnice Prahy 5.

Nezaujatého pozorovatele by napadla myšlenka, že pro radnici Prahy 5 by bylo nejjednodušší, pokud by  Geosan zahájil stavbu (bez ohledu na absenci nezbytných povolení) a elegantně tak celý problém vyřešil.

Petr Vidmar