Vydali jsem tiskovou zprávu: Na pražském Smíchově hrozí obživnout „Jančíkův kostlivec“

(Praha, 11. 3. 2013) Každým dnem hrozí, že bude zahájena výstavba kontroverzního projektu Svět Na Pláni developera GEOSAN Sigma.

–          developerský projekt namísto zelené plochy se školkou

–          podezření na korupční jednání

–          úřady nejednají v zájmu občanů

Rozlehlý park ve vilové čtvrti na smíchovských Malvazinkách v Praze 5 si vyhlédl developer GEOSAN Sigma, s r.o. pro svůj komerční projekt Svět Na Pláni, v jehož rámci má být v první etapě postaveno 10 a v druhé 4 bytové domy. V roce 2006 se mu podařilo podepsat smlouvu s tehdejším starostou Městské části Praha 5 Milanem Jančíkem a projekt, prezentován jako „startovní byty“, tím dostal zelenou.

Uzavřená smlouva je pro MČ Praha 5 velmi nevýhodná. Prodejní cenu  pro developera stanovuje na pouhé 4 tisíce Kč/m², což je cena hluboko pod tržní hodnotou. Dnes je navíc jasné, že se o žádné „startovní byty“ nejedná. Podle webových stránek projektu Svět Na Pláni www.bytysvet.cz se jedná o čistě komerční projekt, kde minimální prodejní cena bytu činí 75 tisíc Kč/m2.

Bytové domy místo mateřské školy

V lokalitě zamýšlené stavební parcely je umístěna budova mateřské školky s kapacitou cca 90 dětí, kterou MČ před několika lety zrekonstruovala investicí ve výši 5 milionů korun.  Přestože na Praze 5 v současnosti místa v mateřských školách chybí, tato budova MŠ má být v rámci 2. etapy developerského projektu Svět Na Pláni zdemolována.

Kácení stromů v rekreační oblasti

Parková zeleň, která má ustoupit výstavbě, má rozlohu 10 000 m2 a je rekreační oblastí pro občany z širokého okolí. Veronika Motalíková z přípravného výboru občanského sdružení Přátelé Malvazinek k projektu poznamenává: „Lokalita je pro projekt takového rozsahu naprosto nevhodná. Jedná se o urbanisticky významnou plochu zeleně s výskytem několika obzvláště chráněných druhů živočichů – např. brouka roháče, ještěrky a slepýše. Taková vzácná místa bychom v Praze měli chránit, ne je ničit! “

Přes dlouholeté četné protesty občanů vydal Úřad MČ P5 dne 8. listopadu 2010 stavební povolení pro 1. etapu výstavby, které dne 7. května 2012 vstoupilo v platnost. Toho investor projektu využil a v listopadu 2012 vykácel v parku na 200 stromů, aniž by vzal v potaz prohraný soudní spor z července téhož roku (viz níže).

Právní rámec případu

V létě 2012 se kauza dostala k Městskému soudu v Praze, kdy účastníci řízení žalovali Magistrát Hl. m. Prahy jako nadřízený orgán Úřadu MČ P5. Soud uznal námitky žalobců a 31. července 2012 zrušil rozhodnutí ve věci umístění stavby pro 1. etapu výstavby, které bylo nutným podkladem pro vydání stavebního povolení. Důvodem takového rozsudku bylo mj. pochybení Úřadu při povolení developerského projektu, který hodlá zachovat pouhých 500 m2 zeleně, zatímco Vyhláška hl. m. Prahy požadovala alespoň 6400 m2. Vzápětí účastníci řízení zažádali na Magistrátu o obnovení stavebního řízení vyplývající ze zákona.

Jakoby se soudní rozhodnutí (potvrzené Nejvyšším správním soudem dne 6. února 2013) netýkalo téhož projektu, zažádal si GEOSAN na MČ P5 o změnu územního rozhodnutí pro 2. etapu výstavby.

Občané netrpělivě čekají na vyjádření úřadů

V této chvíli je klíčový postoj úřadů. První etapa plánované výstavby se řeší právní cestou s Magistrátem hl. m. Prahy. Ten však nedodržuje zákonem stanovené lhůty a zároveň se k obnovení stavebního řízení vyplývajícímu ze zákona staví odmítavě (Rozhodnutí z 8. února 2013, napadené občany).

druhé etapě jde o politické rozhodnutí na MČ P5 a právní možnost vypovězení nevýhodných smluv s developerem. Současný starosta Prahy 5 Miroslav Zelený si sice nechal provést jejich právní rozbor, avšak jasné stanovisko radnice nevydala a její postup se jeví jako váhavý.

Přitom každý den může být rozhodující. „Navzdory zrušenému rozhodnutí o umístění stavby vydaném v červenci 2012 společnost GEOSAN Sigma tvrdí, že v březnu 2013 zahájí stavbu, vysvětluje předseda Spolku rodičů a přátel školy při MŠ Radlická, o.s. Martin Lepšík. „Tomu  chceme rozhodně zabránit,“ uzavírá Lepšík.  

Kontakt pro více informací:

Veronika Motalíková, Přípravný výbor, Přátelé Malvazinek, o.s., Veronika.motalikova@seznam.cz, tel: 775 350 443

RNDr. Martin Lepšík, PhD., předseda Spolku rodičů a přátel školy při MŠ Radlická, o.s., lepsikm@gmail.com, tel. 608 141 550

_____________________

Poznámka pro editory:

Přátelé Malvazinek, o.s. je sdružení občanů, kteří se aktivně zajímají o dění v oblasti Malvazinek, Praha 5 – Smíchov a usilují o vývoj lokality v souladu s potřebami místních občanů. Přípravný výbor se sešel v únoru 2013 a připravuje registraci u MV ČR.

Spolek rodičů a přátel školy při MŠ Radlická, o.s. byl registrován u MV ČR dne 18. ledna 2013 a jedním z jeho cílů je ochrana životního prostředí v okolí MŠ Radlická.