Veřejné setkání k soutěžnímu workshopu lokality Na Pláni

Vážení občané, dovolujeme si vás pozvat na participativní setkání k soutěžnímu workshopu lokality Na Pláni, které se uskuteční ve středu 24. února od 17 hod. v ZŠ Radlická.

 „Jsem rád, že procesní záležitosti, které byly důvodem přerušení soutěžního workshopu, se podařilo vyřešit v krátké době a proces participace tak může začít již v tomto měsíci. V rámci co největší transparentnosti jsme se v rámci výběrové komise či poroty rozhodli pro tzv. soutěžní workshop anonymní dvoukolový. Zároveň jsme vše konzultovali z Institutem plánování a rozvoje a Českou komorou architektů. Nyní můžeme konečně začít, lokalita Na pláni si to zaslouží,“ říká zástupce starosty Lukáš Budín.

V současné době se zpracovávají připomínky k zadání, resp. pokračování soutěžního workshopu. „Zadání, které dostanou účastníci soutěže v rámci výzvy k účasti, bude vycházet právě z podnětů participačního setkání. Je proto důležité, aby občané přišli a řekli svůj názor,“ dodává starosta Radek Klíma. Termín vyhlášení pokračování soutěžního workshopu bude znám později, prozatím se předpokládá během března.

První participativní setkání bylo původně naplánováno na leden 2016, kvůli dokonalejšímu nastavení podmínek soutěže však bylo zrušeno. Prioritou tak i nadále zůstává, aby byla správně zajištěna procesní i věcná stránka workshopu, včetně co nejvyšší transparentnosti.

Lokalita Na Pláni je nezastavěným územím, které od páté městské části měla koupit firma Geosan a postavit zde desítku domů. Záměr však vyvolal ostré protesty. Smlouva byla firmě ze strany radnice v roce 2013 vypovězena. V současné době radnice připravuje studii jejího využití formou participačního soutěžního workshopu. „Naší preferencí je, aby v dané lokalitě byla zachována zeleň a v maximální míře byla využita pro veřejné účely. Vyjdeme z toho, o co projeví zájem místní obyvatelé,“ dodává místostarosta Budín. 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.