Tisková zpráva Prahy 5

Městská část vydala tiskovou zprávu o svém postoji ke kauze stavby Na Pláni.

„Vzhledem k nevýhodným smlouvám uzavřených v roce 2006 v současné době bohužel neexistuje přijatelné řešení, které by bylo akceptovatelné pro obyvatele v dané oblasti, developerskou společnost Geosan a radnici Prahy 5. Nechali jsme si vypracovat několik právních posudků k této věci a vzhledem k výši požadovaného odškodnění jsme povinni jednat o řešení vzniklé situace s Magistrátem hl. m. Prahy, na který se nyní neprodleně obrátíme,“ uvádí Miroslav Zelený (UNP), starosta MČ Praha 5.

Více na stránkách P5:

https://www.praha5.cz/cs/dokument/urad/210044-boj-proti-vystavbe-na-plani-praha-5-se-obraci-na-magistrat