Tisková zpráva o.s. Přátelé Malvazinek

O Jančíkova kostlivce se zajímá kancelář ombudsmana ČR

(Praha, 18. 6. 2013) Rozhodnutí o osudu kontroverzního developerského projektu Na Pláni může konečně padnout ve čtvrtek 20. června na zasedání zastupitelstva MČ Praha 5. Odpůrci projektu chystají před jednáním přímo před radnici Prahy 5 manifestaci. A mají silného spojence – o kauzu se začal zajímat sám veřejný ochránce práv.

Obživne Jančíkův kostlivec? Odpověď na tuto otázku netrpělivě očekávají stovky obyvatel pražské čtvrti Malvazinky, před jejichž okny má na místě parku vyrůst 14 bytových domů. A to i přesto, že Městský soud v Praze vloni zrušil rozhodnutí o umístění této stavby. Ve čtvrtek20. června od 13.00 hodin se má situací konečně zabývat zastupitelstvo Prahy 5.

Developer žádá přemrštěnou kompenzaci

Developer projektu Na Pláni, společnost GEOSAN Sigma, si však jakékoliv pochybení nepřipouští. Ba naopak. V čerstvém dokumentu zaslaném starostovi žádá buď podporu radnice, nebo odstoupeni od smlouvy za kompenzaci 140 milionů Kč. Člen zastupitelstva Prahy 5Ondřej Velek (SZ) vnímá postoj GEOSANu následovně:  „Výše částky je naprosto nesmyslná, de facto se jedná o vydírání. GEOSAN nepředložil žádné doklady, jak k této částce došel. Hovoří o 40 mil. Kč za projektovou dokumentaci a 100 mil. za tzv. ušlý zisk. Případná kompenzace za projektové práce se přitom podle odhadů našich expertů pohybuje v částkách řádově několikanásobně nižších,“ dodává Ondřej Velek.

Advokát Ondřej Tošner, který dlouhodobě zastupuje občany z lokality bojující proti projektu, vidí pozici městské části ještě silnější:„Jelikož nejsou naplněny podmínky nájemní smlouvy z hlediska souladu stavby se zákonem a termínu dokončení stavby, je zde dáno právo Městské části Praha 5 odstoupit od této smlouvy. Jelikož by se jednalo o postup v souladu se smlouvou, není ani městská část povinna hradit škodu, kterou by si stavebník případně nárokoval,“ vysvětluje Tošner. 

Historie a právní rámec projektu

Rozlehlý park ve vilové čtvrti na smíchovských Malvazinkách v Praze 5 si vyhlédl developer GEOSAN Sigma pro komerční projekt 14ti bytových domů a v roce 2006 podepsal smlouvu s tehdejším starostou Městské části Praha 5 Milanem Jančíkem. Uzavřená smlouva je pro MČ Praha 5 velmi nevýhodná, např. dohodnutá prodejní cena pozemků, 49 miliónů Kč, je vzhledem k lokalitě hluboko pod tržní hodnotou. Navíc je nápadné, že cena je těsně pod padesátimilionovou hranicí, nad kterou je nutné žádat o svolení Magistrát hl. m. Prahy.

V roce 2010 Úřad MČ P5 vydal stavební povolení pro 1. etapu výstavby projektu, v roce 2012 však Městský soud v Praze rozhodnutí ve věci umístění stavby pro 1. etapu výstavby zrušil.  Aniž by developer vzal tento fakt v potaz, v listopadu 2012 nechal vykácet v parku na 200 stromů.

O kauzu se zajímá ombudsman

Postup úřadů v této kauze začal zkoumat samotná kancelář veřejného ochránce práv. Zástupce ombudsmana Stanislav Křeček k tomu poznamenává: „Veřejný ochránce práv je povolán k tomu, aby prosazoval zásady dobré správy věcí veřejných, to jest nejen plnění zákonů, ale také zkoumání jejich smyslu. Jestliže je pokračováno ve stavbě na základě  platného stavebního povolení, jehož podmínky povolení však byly soudním rozhodnutím zrušeny, je zřejmé, že státní správa musí na tuto situaci reagovat a vyvodit z ní důsledky ve prospěch občanů. Veřejný ochránce práv zahájil v této věci řízení a žádá státní orgány o zaslání stanoviska,“ vysvětluje Stanislav Křeček.

Občané netrpělivě čekají na vyjádření úřadů

Současné vedení Prahy 5 se k projektu dlouhé měsíce stavělo liknavě, ačkoli developer již zahájil stavební práce. Od března žádají občané po radních aktivní snahu o řešení. Nyní radní tento bod konečně zařadili na program veřejného jednání zastupitelstva konaného na nové radnici ve čtvrtek 20. června od 13 hodin.

Varianty vývoje situace shrnuje člen Přípravného výboru občanského sdružení Přátelé Malvazinek o.s. Martin Lepšík: „Když MČ Praha 5 odstoupí od nájemní smlouvy, projekt tím zastaví, o což se místní občané již léta snaží. Když MČ naopak nevýhodně prodá pozemky Na Pláni developerovi, projekt tím de facto posvětí, ale zároveň se vystaví trestnímu stíhání ze strany občanů Prahy 5. A když bude pokračovat v alibistickém přístupu a nepodnikne nic, situaci tím jen dále vyostří,“ uzavírá možný vývoj Martin Lepšík.

Kontakt:

RNDr. Martin Lepšík, PhD., Přípravný výbor, Přátelé Malvazinek, o.s., www.pratelemalvazinek.cz

pratelemalvazinek@email.cz, tel. 608 141 550