Smutný konec prezidentské vily z první republiky na Malvazinkách. Zavřete oči, přichází developer!

Romantická vila obklopená rozsáhlou zahradou má před sebou posledních pár týdnů existence, její nový majitel, společnost Na Loužku a.s., má zájem o maximální využití získaného pozemku bez ohledu na charakter současné zástavby ve vilové čtvrti Malvazinky. I když je tento přístup v rozporu s principy, na nichž jsou postavena stávající Pravidla pro posuzování investorských záměrů v rezidenčních vilových čtvrtích ve stabilizovaných územích městské části Praha 5, Výbor územního rozvoje Prahy 5 záměr doporučuje.