SANOPZ na Cihlářce - bývalý Bakulův ústav

 

SANOPZ Na Cihlářce - bývalý Bakulův ústav
 
 
 
V úterý 21.1.2020 byl na programu zasedání Výboru pro územní rozvoj developerský projekt s názvem Zdravotnické a ubytovací zařízení v ulici Na Cihlářce. Po téměř dvou hodinách připomínek a nesouhlasu přítomných došlo na hlasování. VÚR doporučil Radě MČ souhlasit se změnou původní funkce VV (veřejné vybavení) na funkci obytnou OB s kódem mír využití G s pevnou značkou VV v rámci probíhající změny územního plánu. Koeficient OB -G umožňuje masivní zastavění pozemku. 
 
Záznam z jednání VÚR pořízený Pirátskou stranou najdete zde: https://praha5.pirati.cz/aktuality/vybor-uzemniho-rozvoje-na-cihlarce.html
 
Oficiální zápis z VUR z 21.1.2020 je tak stručný, jak jen může být. O skutečném průběhu jednání, ani o dotazech a připomínkách občanů se bohužel nic nedozvíte.
 
https://usneseni.praha5.cz/#!Bod/79013
 
Historie kauzy je podrobně popsána zde: https://praha5.zeleni.cz/sanopz/
 
Změna územního plánu 3104/10:
 
https://app.iprpraha.cz/napp/zmeny/?id=276&action=view&presenter=ArticlezmenyupravySANOPZ Na Cihlářce - bývalý Bakulův ústav
 
 
 
V úterý 21.1.2020 byl na programu zasedání Výboru pro územní rozvoj developerský projekt s názvem Zdravotnické a ubytovací zařízení v ulici Na Cihlářce. Po téměř dvou hodinách připomínek a nesouhlasu přítomných došlo na hlasování. VÚR doporučil Radě MČ souhlasit se změnou původní funkce VV (veřejné vybavení) na funkci obytnou OB s kódem mír využití G s pevnou značkou VV v rámci probíhající změny územního plánu. Koeficient OB -G umožňuje masivní zastavění pozemku. 
 
Záznam z jednání VÚR pořízený Pirátskou stranou najdete zde: https://praha5.pirati.cz/aktuality/vybor-uzemniho-rozvoje-na-cihlarce.html
 
Oficiální zápis z VUR z 21.1.2020 je tak stručný, jak jen může být. O skutečném průběhu jednání, ani o dotazech a připomínkách občanů se bohužel nic nedozvíte.
 
https://usneseni.praha5.cz/#!Bod/79013
 
Historie kauzy je podrobně popsána zde: https://praha5.zeleni.cz/sanopz/
 
Změna územního plánu 3104/10:
 
https://app.iprpraha.cz/napp/zmeny/?id=276&action=view&presenter=Articlezmenyuprav

V úterý 21.1.2020 byl na programu zasedání Výboru pro územní rozvoj developerský projekt s názvem Zdravotnické a ubytovací zařízení v ulici Na Cihlářce. Po téměř dvou hodinách připomínek a nesouhlasu přítomných došlo na hlasování. VÚR doporučil Radě MČ souhlasit se změnou původní funkce VV (veřejné vybavení) na funkci obytnou OB s kódem mír využití G s pevnou značkou VV v rámci probíhající změny územního plánu. Koeficient OB-G umožňuje masivní zastavění pozemku. 

Záznam z jednání VÚR pořízený Pirátskou stranou najdete zde:  https://praha5.pirati.cz/aktuality/vybor-uzemniho-rozvoje-na-cihlarce.html

Oficiální zápis z VUR z 21.1.2020 je tak stručný, jak jen může být. O skutečném průběhu jednání, ani o dotazech a připomínkách občanů se bohužel nic nedozvíte:

https://usneseni.praha5.cz/#!Bod/79013

Historie kauzy je podrobně popsána zde: https://praha5.zeleni.cz/sanopz/

Změna územního plánu 3104/10.