Nový developerský projekt na Malvazinkách – Výstavba Na Loužku

Dne 6.3.2018 posuzoval Výbor územního rozvoje naší městské části projekt společnosti HTL DEVELOPMENT spol. s r.o. na výstavbu v oblasti svahu mezi ulicí Na Loužku a Radlickou. Výsledek projednání je možné nalézt zde: https://praha5.cz/cs/zasedani-dokument/zapisy-vur-zmc-praha-5-za-obdobi-2014-2018/3824-4-zasedani-zastupitelstva-2018-03-06/31853

Snahou investora je na pozemcích postavit až 8 domů s celkem téměř 90 byty. Zástavba má být masivní, domy by měly – na rozdíl od stávající zástavby v naší čtvrti – svou hmotou beze zbytku vyplnit pozemky developera. Předpokládá se více fází výstavby. V první fázi mají být postaveny 3 domy s 25 byty v ulici Na Loužku. Za tím účelem má být vykácena stávající zeleň, vytěženo více jak 11 000 m³ zeminy a svah doslova „vylit“ betonem. V plánu je zajistit stavbu i následný příjezd k domům z ulice Na Loužku. 

Více najdete na stránce: https://www.pratelemalvazinek.cz/vystavba-na-louzku/