Aktuální situace v obnově MŠ Na Pláni

Dne 14. 03. 2017 bylo provedeno předání staveniště zhotoviteli, jimž je firma Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o. Termín dokončení obnovy, převzetí díla, je stanoven na léto 2017. Do začátku září bude objekt dovybavován budoucími uživateli, tj. ZŠ Radlická.

Více informací…