Aktuální informace ohledně projektové soutěže Na pláni

Vážení a milí, čeká nás v brzké době velmi důležité setkání, zde je oficiální leták. Prosíme, doražte, pokud chcete, aby řešení naší lokality dopadlo kvalitně dle toho, jak si veřejnost z okolí přeje  

    Vážení, rádi bychom Vás upozornili, že projektová soutěž Na pláni se netýká pouze území parku Na pláni, nýbrž celého území vymezeného modrou čarou napřiloženém obrázku. Rozmyslete si své návrhy a priority, během léta proběhne jedna neoficiální diskuzní schůzka nad celým územím a na podzim proběhne druhé oficiální participativní setkání veřejnosti nad třemi vítěznými návrhy architektů.    

Aktuální informace ohledně projektové soutěže Na pláni

„Z důvodu neuskutečnění prohlídky lokality Na Pláni v pátek 3. 6. 2016 a následnému posunu termínu jejího konání na pondělí 13. 6. 2016 se posouvá termín pro odevzdání soutěžních návrhů v 1. kole z termínu ve čtvrtek 30. 6. 2016 na termín v pátek 15. 7. 2016 do 14:00 SEČ do podatelny MČ Praha 5. Děkujeme za pochopení.“

https://naplani.praha5.cz/