Řízení o demolici

27.7.2020 Stavební úřad Prahy 5 zahájil řízení o odstranění stavby - domu s bývalou pečovatelskou službou Na Loužku 2. Spolek Přátelé Malvazinek proto ve spolupráci s advokáty připravil podání, kterým je k řízení možné se přidat - viz Novinky.
 
Pokud jste se nově stali účastníkem tohoto řízení a uvítali byste pomoc s přípravou námitek, obraťte se na nás na adrese nalouzku2@gmail.com . Jestliže účastníkem řízení zatím nejste, ale chtěli byste se k němu přidat, využijte formulář na webu spolku: 
Přátelé Malvazinek nabízí účastníkům řízení bezplatnou právní pomoc. Chceme sledovat průběh demolice i případnou navazující výstavbu a pokusit se zajistit, aby nedošlo k nepřiměřeným zásahům do práv stávajících obyvatel a naše čtvrť neztratila svůj ráz.
Pokud jste se nově stali účastníkem tohoto řízení a uvítali byste pomoc s přípravou námitek, obraťte se na nás na adrese nalouzku2@gmail.com . Jestliže účastníkem řízení zatím nejste, ale chtěli byste se k němu přidat, využijte formulář na webu spolku: 
https://pratelemalvazinek.webnode.cz/…pdf 
Přátelé Malvazinek nabízí účastníkům řízení bezplatnou právní pomoc. Chceme sledovat průběh demolice i případnou navazující výstavbu a pokusit se zajistit, aby nedošlo k nepřiměřeným zásahům do práv stávajících obyvatel a naše čtvrť neztratila svůj ráz.
Fotografii domu, o který se jedná, si můžete prohlédnout zde.