Novinky

04.04.2018 17:04

Společný běh na Malvazinkách 19. dubna

KDEPodpořte stezky Malvazinky a park Na Pláni svojí účastí a  tímto společenským během! Start i cíl závodu je Na plácku v parku Na Pláni mezi ulicemi K vodojemu a Na Pláni (v západním sousedství schodiště spojující tyto dvě ulice). Start bude společný - ženy a muži startují v 17:00, děti...

—————

04.04.2018 00:01

Ukliďme Malvazinky - sobota 7. dobna 2018

Kdy: sobota 7. dobna 2018, sraz v 9 hod. na „plácku“ v parku Na Pláni.  Co: Uklízet budeme oblast Na Pláni a okolí Pavího vrchu. Úklid je plánován na 9:00-12:00. S sebou: dobrou náladu a pevnou obuv. Pytle a rukavice zajistíme. Těšíme se na Vás! Kontaktní osoba: Martina...

—————

12.09.2017 08:18

Kolaudace hájovny na Cibulkách

Spolek Hájovna si vás dovoluje pozvat na sousedskou kolaudaci hájovny Leopolda Linharta Thun Hohensteina v lese na Cibulkách dne 15.9.2017. Pozvánka  

—————

03.09.2017 22:06

Zažít Malvazinky jinak

Pojďte s námi oživit plácek mezi ulicemi K Vodojemu a Na Pláni a zapojte se do přípravy slavnosti „Zažít město jinak“. Rádi bychom i v tento den 16.září 2017 od 14 hod do 22 hod vytvořili z našeho plácku místo společného setkání sousedů – místních...

—————

03.06.2017 10:13

Aktuální situace v obnově MŠ Na Pláni

Dne 14. 03. 2017 bylo provedeno předání staveniště zhotoviteli, jimž je firma Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o. Termín dokončení obnovy, převzetí díla, je stanoven na léto 2017. Do začátku září bude objekt dovybavován budoucími uživateli, tj. ZŠ Radlická. Více informací...

—————

03.05.2017 16:54

Park Na Pláni nově v mapách Google

Park Na pláni je ode dneška na Google Maps :) . Budeme rádi, pokud tam přidáte nějaké Vaše pěkné fotky a doufáme v samé pozitivní recenze :-).

—————

28.04.2017 16:51

Záchrana 5 stromů při rekonstrukci školky

Víte, že možná i díky Přátelům Malvazinek bylo zachráněno 5 stromů při rekonstrukci školky Na pláni?  Přátelé Malvazinek se připojili k správnímu řízení a účastnili se ohledání na místě s pracovníky odboru na ochranu životního prostředí.  Výsledek - z 8 stromů požadovaných ke kácení se...

—————

18.03.2017 20:48

Ukliďme svět, ukliďme Malvazinky

I letos se náš spolek zapojí do celorepublikové akce "Ukliďme svět, ukliďme Česko". Uklízet se bude celé naše participační území mezi ulicemi K vodojemu, Na pláni a kolem hřbitova Malvazinky. Sraz na brigádu bude ve 14 hodin v parku Na pláni (mezi ulicemi Na pláni a K vodojemu). Rukavice...

—————

09.04.2016 21:55

Ohlédnutí za participativním setkáním k lokalitě Na Pláni

Koncem února proběhlo v ZŠ Radlická první participativní setkání k soutěžnímu workshopu lokality Na Pláni. Zadání, které dostanou účastníci soutěže v rámci výzvy k účasti, bude vycházet právě z podnětů vzešlých z tohoto setkání. Předpokládaný termín vyhlášení...

—————

09.04.2016 21:55

"Pětka" připravuje nové třídy v ZŠ a MŠ Radlická

Radní Prahy 5 vybrali zhotovitele projektové dokumentace na vybudování dvou tříd mateřské školy ZŠ a MŠ Radlická v bývalém školském objektu Na pláni 59. Projektová dokumentace bude řešit i šatny, sborovnu, toalety, výměnu oken, zateplení fasády, mobiliář či venkovní herní prostory. „Přestavbou...

—————