Novinky

22.04.2019 11:58

Získali jsme grant od nadace VIA

Náš spolek získal grant od Nadace VIA ve výši 40 000 Kč na boj proti demolici a výstavbě Na Loužku 8! Děkujeme! Peněžní prostředky již používáme na poskytování právního poradenství a pomoci sousedům, kteří jsou účastníky řízení o demolici vily před stavebním úřadem. Bude-li to potřeba, chceme...

—————

11.04.2019 00:18

Uzavírka v ulici Na Pláni

Odbor dopravy sděluje, že v termínu od 11.04.2019 do 07.06.2019 bude uzavřen níže uvedený úsek komunikace Na pláni, z důvodu opravy kanalizace a vodovodu. Objízdné trasy budou vedeny po přilehlé komunikační síti. Následovat budou další etapy provádění prací ve směru k ul. Pravoúhlá (k Smíchovskému...

—————

05.04.2019 21:35

Zapojte se do řízení o demolici vily Na Loužku

Nesouhlasíte se záměrem na ostranění vily Na Loužku? Pokud ano, můžete se zapojit do řízení o demolici.   Více najdete na této stránce. Nesouhlasíte se záměrem na ostranění vily Na Loužku? Můžete se zapojit do řízení o demolici. Více najdete na této stránce.

—————

05.04.2019 21:18

Možnost finanční podpory boje proti výstavbě Na Loužku

Pokud vám záleží na budoucnosti ulice Na Loužku, můžete boj proti bezohledné výstavbě podpořit finančně.  Váš dar zdvojnásobí nadace VIA. O možnostech finanční podpory a nadaci VIA najdete více informací zde.  

—————

05.04.2019 11:05

Zpráva o lokalitě Na Pláni

Na základě častých dotazů na vývoj a současný stav lokality Na Pláni jsme sepsali zprávu o vývoji Na Pláni za posledních několik let, která byl původně zamýšlena jako stručné shrnutí. Jednou větou bychom řekli, že spolek Přátelé Malvazinek dlouhodobě usiluje o záchranu maximálního množství zeleně v...

—————

20.03.2019 11:02

Jednání se starostou 20.3.2019

Ve středu 20. března 2019 jsme se sešli se starostou MČ Praha 5 RNDr. Danielem Mazurem, Ph.Dr. Za náš spolek Přátelé Malvazinek, z.s. se jednání zúčastnili Ing. Jolana Dočekalová, Mgr. Jana Bauerová a Ing. Martin Šváb. Předmětem jednání byla plánovaná výstavba Rezidence Na Loužku a další...

—————

13.03.2019 14:56

Ukliďme Malvazinky 2019

Pojďme opět společně uklidit Malvazinky!  Uklízet budeme oblast Na Pláni a okolí Pavího vrchu. Sejdeme se: v sobotu 6.dubna v 9 hodin v horní části parku, v ulici Na Pláni u tříděného odpadu. S sebou si vezměte dobrou náladu a pevnou obuv. Pytle a rukavice zajistíme. Těšíme se na...

—————

22.02.2019 22:46

Petice - místa k podpisu

Petici za zachování urbanistické struktury Malvazinek (dodržování rozumných pravidel při jejich rozvoji) je možno podepsat ve farmářském obchodě (Xaveriova 60) nebo cukrárně (Xaveriova 56). Petici je možné podepsat do 10. března 2019. Doplnili jsme informace o petici - o co jde, kdo může podepsat a...

—————

18.02.2019 20:32

Na Loužku v tisku: E15 a Deník

O vile Na Loužku dnes psaly E15 a Deník, více na stránce Na Loužku v tisku.  

—————

12.02.2019 23:57

Petice za zachování urbanistické struktury Malvazinek

Předpokládáme, že projekt výstavby Rezidence Na Loužku bude projednán znovu na některém z příštích zasedání Výboru pro územní rozvoj. Vzhledem k tomu, že na posledním zasedání Výboru pro územní rozvoj dne 22.1.2019 jsme předložili připomínky, které nebyly vypořádány, považujeme za nutné nyní...

—————