Novinky

14.05.2020 22:09

Společnost HTL DEVELOPMENT spol. s r.o. se opět pokouší odkoupit část pozemku par. č. 1597/2 v k.ú. Smíchov

O prodeji pozemku, který je ve vlastnictví hlavního města Prahy, jednal dne 13.5.2020 Výbor pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP.   Více informací o jednání a reakci spolku   naleznete zde: Projekt HTL Development - Na Loužku 2 Více...

—————

11.03.2020 14:28

Jednání o lokalitě Na Pláni s paní starostkou Mgr. Renatou Zajíčkovou

Dne 28.2.2020 se v kanceláři starosty MČ Praha 5 uskutečnila schůzka zástupců spolku Přátelé Malvazinek s pí. starostkou Zajíčkovou, p. Doležalem (radní MČ) a a p. Vejmelkou (zastupitel MČ). Předmětem jednání byla problematika lokality Na Pláni, včetně diskuse o roli koordinátora pro tuto oblast....

—————

27.02.2020 21:16

Projednání připomínek k Urbanisticko-architektonické studii okolí Radlické ulice na Výboru pro územní rozvoj

Projednání všech připomínek k Urbanisticko-architektonické studii okolí Radlické ulice proběhne v úterý 3.3.2020 na jednání Výboru pro územní rozvoj (zasedací místnost Zastupitelstva MČ, Štefánikova 13,15; 6. patro) . Začátek jednání je v 15:00 hod, projednání tohoto bodu je plánováno na cca 15:30...

—————

24.02.2020 21:55

Areál SANOPZ Na Cihlářce

Zveřejňujeme tiskovou zprávu Ing. arch. Marie Kašparové, zástupkyně veřejnosti ve věci Změny územního plánu Z3104/10 areál Sanops, Na Cihlářce.   Tisková_zpráva_SANOPZ.pdf (60452)   Více o plánované výstavbě Na Cihlářce najdete zde. Zveřejňujeme tiskovou zprávu Ing. arch. Marie...

—————

12.02.2020 22:39

Urbanisticko-architektonická studie Radlické mezi ulicí K vodojemu a základní školou

MČ Praha 5 zveřejnila urbanisticko-architektonickou studii okolí Radlické ulice. Jedná se o prostor parku mezi ulicí K vodojemu a základní školou: https://www.praha5.cz/urbanisticko-architektonicka-studie-okoli-radlicke-ulice/ Studie navrhuje významné změny Radlické ulice a také výstavbu mnoha...

—————

29.01.2020 09:55

Komunikace s paní starostkou Zajíčkovou ohledně vily Na Loužku

Děkujeme paní starostce Zajíčkové za poskytnutí odpovědi na naše otevřené dopisy, týkají se chystané demolice vily Na Loužku. Bohužel odpověď žádný konstruktivní návrh řešení nepřináší. Podle paní starostky městská část nemůže demolici bránit. S takovým alibistickým názorem se neztotožňujeme, nemá...

—————

11.12.2019 09:00

Odpověď paní starostky Zajíčkové na interpelaci Martina Švába

Paní starostka Zajíčková odpověděla na otázky položené v rámci interpelace člena našeho spolku Martina Švába na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 5.11.2019: 1.         Měl by být projekt parku Na Pláni koordinován se záměry na sousedních pozemcích? 2. ...

—————

20.11.2019 17:51

Výkup garáží na území parku Na Pláni

Výkup garáží na území parku Na Pláni zdárně pokračuje, více se dozvíte zde.    

—————

12.11.2019 08:55

Jednání s MČ Praha 5 o parku Na Pláni 21.10.2019

21.10. proběhlo setkání k Parku Na Pláni, v příloze je oficiální zápis a naše stanovisko. Park bude na programu jednání VŽP, které proběhne 14. 11. 2019 od 15:30. Více najdete na  této stránce.     

—————

25.10.2019 14:13

Na Loužku: otevřený dopis paní starostce

Kauza vily Na Loužku není stále vyřešena.  Zajímá nás, jaký postoj k demolici zaujímá nové vedení městské části, a proto jsme se s dotazem obrátili přímo na paní starostku: Otevřený dopis - Přátelé Malvazinek 9-10-2019.pdf (570183)   Připomínáme Pokud byste se chtěli připojit k boji proti...

—————