Zástavba Smíchovského nádraží: Posouzení dopadů na životní prostředí

26.05.2019 16:55

Byl zahájen proces EIA pro zástavbu Smíchovského nádraží: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1090

V rámci EIA (Environmental Impact Assessment) se posuzují vlivy plánovaných staveb a zařízení na veřejné zdraví a na životní prostředí. V průběhu procesu EIA může v zákonem daných lhůtách každý zasílat svá vyjádření. 

 

—————

Zpět