Veřejné projednání lokality Na Pláni

11.09.2019 08:09

Ve čtvrtek 12.9.2019 od 10 hodin se koná v sále CAMPu – amfiteátr, budova Emauzy, Vyšehradská 51, Praha 2 veřejné projednání změny územního plánu Z3218 týkající se lokality Na Pláni.

Připomínky a námitky lze podat do 19.9.2019. Připomínky může podat každý. Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

Návrh změny ÚP najdete zde: https://servis.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/Zmeny_14/OOP.html

Přílohy

Návrh změny územního plánu.png (494358)

verejna-vyhlaska-oznameni-hl-m-13-8.pdf (1469823)

 

—————

Zpět