Rekultivace parku Na Pláni a studie Na Pláni

25.07.2019 16:53

Pan starosta Daniel Mazur odpověděl na naši interpelaci předloženou zastupitelstvu 25.6.2019. Potvrdil, že MČ Praha 5 pracuje na tom, aby rekultivace parku Na Pláni mohla proběhnout v roce 2020.

Městská část nyní čeká, až proběhne veřejné projednání změny územního plánu Z3218 s dotčenými orgány, MČ a veřejností. 

Po schválení změny územního plánu zastupitelstvem HMP bude realizována revitalizace lokality Na Pláni. Do té doby nechá MČ připravit prováděcí projekt pro toto území a bude vybírat dodavatele. Prováděcí projekt bude vycházet ze Studie Na Pláni, ale MČ počítá i s možností změn. Před realizací MČ plánuje uspořádat dvě veřejná jednání s občany, na kterých bude projekt i s možnými změnami diskutován.

20190719_Odpověď_na_interpelaci MČ - obnova parku Na Pláni.pdf (257149)

—————

Zpět