Projednání připomínek k Urbanisticko-architektonické studii okolí Radlické ulice na Výboru pro územní rozvoj

27.02.2020 21:16

Projednání všech připomínek k Urbanisticko-architektonické studii okolí Radlické ulice proběhne v úterý 3.3.2020 na jednání Výboru pro územní rozvoj (zasedací místnost Zastupitelstva MČ, Štefánikova 13,15; 6. patro) . Začátek jednání je v 15:00 hod, projednání tohoto bodu je plánováno na cca 15:30 hod.

Připomínky k Urbanisticko-architektonické studii okolí Radlické ulice jsou k nahlédnutí zde.

—————

Zpět