Odpověď paní starostky Zajíčkové na interpelaci Martina Švába

11.12.2019 09:00
Paní starostka Zajíčková odpověděla na otázky položené v rámci interpelace člena našeho spolku Martina Švába na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 5.11.2019:
1.         Měl by být projekt parku Na Pláni koordinován se záměry na sousedních pozemcích?
2.         Upustí Praha 5 od stavby navržených dvou terasových domů na parcele č. 1591 v parku?
3.         Dotaz na školství: Co bude na parcele č. 1592/2, když ne parkoviště pro školku?
4.         Dotaz na pana místostarostu Slabého: Zvážíte přece jen zvětšení rozsahu projektu parku podle výkresu „Park – soulad s ÚPN“?
 
Odpovědi paní starostky a celý text interpelace najdete zde:
Paní starostka Zajíčková odpověděla na otázky položené v rámci interpelace člena našeho spolku Martina Švába na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 5.11.2019:
  1. Měl by být projekt parku Na Pláni koordinován se záměry na sousedních pozemcích?
  2. Upustí Praha 5 od stavby navržených dvou terasových domů na parcele č. 1591 v parku?
  3. Dotaz na školství: Co bude na parcele č. 1592/2, když ne parkoviště pro školku?
  4. Dotaz na pana místostarostu Slabého: Zvážíte přece jen zvětšení rozsahu projektu parku podle výkresu „Park – soulad s ÚPN“?
 
Odpovědi paní starostky a celý text interpelace najdete zde.
 

—————

Zpět