Novinky

04.04.2018 17:04

Společný běh na Malvazinkách 19. dubna

KDEPodpořte stezky Malvazinky a park Na Pláni svojí účastí a  tímto společenským během! Start i cíl závodu je Na plácku v parku Na Pláni mezi ulicemi K vodojemu a Na...

—————

04.04.2018 00:01

Ukliďme Malvazinky - sobota 7. dobna 2018

Kdy: sobota 7. dobna 2018, sraz v 9 hod. na „plácku“ v parku Na Pláni.  Co: Uklízet budeme oblast Na Pláni a okolí Pavího vrchu. Úklid je plánován na...

—————

12.09.2017 08:18

Kolaudace hájovny na Cibulkách

Spolek Hájovna si vás dovoluje pozvat na sousedskou kolaudaci hájovny Leopolda Linharta Thun Hohensteina v lese na Cibulkách dne 15.9.2017. Pozvánka  

—————


Kdo jsme

Občanské sdružení Přátelé Malvazinek sdružuje aktivní starousedlíky i nově přistěhovavší se v oblasti Malvazinek na Smíchově, Praha 5.

Dlouhodobým cílem OS je pěstovat sousedský společenský život ve vazbě na tuto lokalitu a chránit ji před neblahými změnami. Impulzem k založení OS byla touha uchránit park Na Pláni před necitlivou masivní zástavbou.

V únoru 2013 byl ustaven Přípravný výbor OS, který má za úkol připravit Stanovy a registraci OS u Ministerstva vnitra ČR. Pro informovanost příznivců byly vytvořeny tyto webové stránky.

Budeme rádi, když rozšíříte naše řady!

 

Možnost přispět o.s. Přátelé Malvazinek

Po ustanovení a registraci občanského sdružení Přátelé Malvazinek máme založený bankovní účet. Pokud Vám myšlenka našeho o.s. není cizí, prosíme o příspěvek na provoz a akce. Číslo účtu je 2400492429/2010