Novinky

25.06.2019 10:18

Projednání petice na zastupitelstvu Prahy 5

V úterý 25.6. bude na zastupitelstvu Prahy 5 projednávána naše "Petice za zachování urbanistické struktury Malvazinek". Jednání Zastupitelstva jsou veřejná, na webu MČ je navíc...

—————

25.06.2019 08:59

Zastupitelstvo MČ Praha 5 dne 28.5.2019 schválilo odkoupení 14 staveb garáží na území parku Na Pláni

Na zasedání Zastupitelstva dne 28. května 2019 radní Ing. Štěpán Rattay předložil nabídku na odkoupení 14 staveb garáží na pozemcích svěřených MČ Praha 5: parc. č....

—————

25.06.2019 08:51

Jednání se starostou 20.5.2019: Další postup Na Pláni

Jednání se starostou 20.5.2019 Dne 20. května 2019 jsme se sešli se starostou MČ Praha 5 RNDr. Danielem Mazurem, Ph.Dr., místostarostou Karlem Bauerem a radním Ing. Štěpánem...

—————


Kdo jsme

Občanské sdružení Přátelé Malvazinek sdružuje aktivní starousedlíky i nově přistěhovavší se v oblasti Malvazinek na Smíchově, Praha 5.

Dlouhodobým cílem OS je pěstovat sousedský společenský život ve vazbě na tuto lokalitu a chránit ji před neblahými změnami. Impulzem k založení OS byla touha uchránit park Na Pláni před necitlivou masivní zástavbou.

V únoru 2013 byl ustaven Přípravný výbor OS, který má za úkol připravit Stanovy a registraci OS u Ministerstva vnitra ČR. Pro informovanost příznivců byly vytvořeny tyto webové stránky.

Budeme rádi, když rozšíříte naše řady!

 

Možnost přispět o.s. Přátelé Malvazinek

Po ustanovení a registraci občanského sdružení Přátelé Malvazinek máme založený bankovní účet. Pokud Vám myšlenka našeho o.s. není cizí, prosíme o příspěvek na provoz a akce. Číslo účtu je 2400492429/2010