Archiv článků

11.12.2019 09:00

Odpověď paní starostky Zajíčkové na interpelaci Martina Švába

Paní starostka Zajíčková odpověděla na otázky položené v rámci interpelace člena našeho spolku Martina Švába na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 5.11.2019: 1.         Měl by být projekt parku Na Pláni koordinován se záměry na sousedních pozemcích? 2. ...

—————

20.11.2019 17:51

Výkup garáží na území parku Na Pláni

Výkup garáží na území parku Na Pláni zdárně pokračuje, více se dozvíte zde.    

—————

12.11.2019 08:55

Jednání s MČ Praha 5 o parku Na Pláni 21.10.2019

21.10. proběhlo setkání k Parku Na Pláni, v příloze je oficiální zápis a naše stanovisko. Park bude na programu jednání VŽP, které proběhne 14. 11. 2019 od 15:30. Více najdete na  této stránce.     

—————

25.10.2019 14:13

Na Loužku: otevřený dopis paní starostce

Kauza vily Na Loužku není stále vyřešena.  Zajímá nás, jaký postoj k demolici zaujímá nové vedení městské části, a proto jsme se s dotazem obrátili přímo na paní starostku: Otevřený dopis - Přátelé Malvazinek 9-10-2019.pdf (570183)   Připomínáme Pokud byste se chtěli připojit k boji proti...

—————

09.10.2019 21:47

Projednání parku Na Pláni

S radostí Vám oznamujeme důležitou novinu. Městská část Praha 5 připravuje projednání parku Na Pláni za účasti občanů a zástupců radnice.  Setkání se bude konat v pondělí 21. 10. 2019 od 17:00 v zasedacím sále ZMČ, v 6. patře, Štefánikova 13,15, Praha 5. Na...

—————

11.09.2019 08:09

Veřejné projednání lokality Na Pláni

Ve čtvrtek 12.9.2019 od 10 hodin se koná v sále CAMPu – amfiteátr, budova Emauzy, Vyšehradská 51, Praha 2 veřejné projednání změny územního plánu Z3218 týkající se lokality Na Pláni. Připomínky a námitky lze podat do 19.9.2019. Připomínky může podat každý. Námitky proti návrhu územního plánu...

—————

01.09.2019 22:03

Zažít město jinak: Hravé Malvazinky aneb letem světem v sobotu 21.9.2019 od 14:00

Zveme Vás na sousedskou akci Zažít město jinak: Hravé Malvazinky aneb letem světem. Kdy: v sobotu 21.9.2019 od 14:00  Kde: v parku Na Pláni.  Hledáme dobrovolníky na pomoc s organizací na stanovištích, ozvěte se naší organizátorce Blance Collis na tel 605 140 593 nebo na...

—————

01.09.2019 21:02

Plánovaná výstavba v ulici Na Cihlářce na místě bývalého SANOPZU

13. září 2019 v 16:00 v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v areálu Emauz, v sídle IPR představí skupina KKCG Karla Komárka svůj developerský projekt plánovaný v areálu bývalého SANOPZu. Sousedé plánovaného areálu se záměrem KKCG ani kladným...

—————

30.08.2019 22:00

PŘEDNÁŠKA – NA CIHLÁŘCE STOJÍ DŮM: ŘÍKALI MU SANOPZ…

Přednáška – NA CIHLÁŘCE STOJÍ DŮM: ŘÍKALI MU SANOPZ… 15. října 2019 19:00 – 21:00 se koná ve Winternitzově vile, Na Cihláce 10 na Malvazinkách, přednáška o historii tohoto místa, důvodech a okolnostech vzniku tohoto...

—————

25.07.2019 16:53

Rekultivace parku Na Pláni a studie Na Pláni

Pan starosta Daniel Mazur odpověděl na naši interpelaci předloženou zastupitelstvu 25.6.2019. Potvrdil, že MČ Praha 5 pracuje na tom, aby rekultivace parku Na Pláni mohla proběhnout v roce 2020. Městská část nyní čeká, až proběhne veřejné projednání změny územního plánu Z3218 s dotčenými orgány, MČ...

—————