Archiv článků

06.10.2020 21:07

Hravé Malvazinky nebudou

Je nám to líto, ale vzhledem k nouzovému stavu a zákazu venkovních akcí nad 20 lidí do 18. října spolek Přátelé Malvazinek akci 17.října ruší.  

—————

24.09.2020 22:54

Ukliďme Malvazinky!

Milí přátelé, přijďte společně uklidit Malvazinky!    Letos jsme společně zatím neměli možnost uklízet, proto je tu příležitost to napravit a  udělat něco pro nás všechny a naše Malvazinky.   Sejdeme se netradičně ve středu 7.10. v 16:00 na plácku Na Pláni. Těšíme...

—————

13.09.2020 22:22

Malvazinský běh tento týden

Drazí sousedé,   zveme Vás na další ročník běhu na Malvazinkách ve čtvrtek 17. září.   Start je na plácku Na Pláni.   17:00 Registrace   18:00 muži & ženy – 6 km   18:30 děti – 2 km   Přijďte se provětrat po práci a po škole. Těšíme se na...

—————

13.08.2020 06:25

Jste účastníky řízení demolice Na Loužku a uvítali byste podporu?

Sledujete vývoj demoličního řízení domu s pečovatelskou službou Na Loužku 2? Pokud jste účastníky tohoto řízení a uvítali byste podporu, obraťte se na p.malvazinek@gmail.com. Spolek Přátelé Malvazinek v této věci nabízí bezplatné právní poradenství a pomoc při přípravě námitek proti...

—————

10.08.2020 14:49

Přidejte se k řízení - Plánované bourání na pozemcích HTL DEVELOPMENT spol. s r.o. - odstranění stavby Na Loužku 2

Stavební úřad Prahy 5 zahájil řízení o odstranění stavby - domu s bývalou pečovatelskou službou Na Loužku 2 (viz příloha - pdf). Okruh účastníků určil stavební úřad velmi spoře, jedná se nyní pouze o osoby, jejichž nemovitosti bezprostředně sousedí se stavbou. Takový postup považujeme za...

—————

14.05.2020 22:09

Společnost HTL DEVELOPMENT spol. s r.o. se opět pokouší odkoupit část pozemku par. č. 1597/2 v k.ú. Smíchov

O prodeji pozemku, který je ve vlastnictví hlavního města Prahy, jednal dne 13.5.2020 Výbor pro správu majetku, majetkové podíly a podporu podnikání ZHMP.   Více informací o jednání a reakci spolku   naleznete zde: Projekt HTL Development - Na Loužku 2 Více...

—————

11.03.2020 14:28

Jednání o lokalitě Na Pláni s paní starostkou Mgr. Renatou Zajíčkovou

Dne 28.2.2020 se v kanceláři starosty MČ Praha 5 uskutečnila schůzka zástupců spolku Přátelé Malvazinek s pí. starostkou Zajíčkovou, p. Doležalem (radní MČ) a a p. Vejmelkou (zastupitel MČ). Předmětem jednání byla problematika lokality Na Pláni, včetně diskuse o roli koordinátora pro tuto oblast....

—————

27.02.2020 21:16

Projednání připomínek k Urbanisticko-architektonické studii okolí Radlické ulice na Výboru pro územní rozvoj

Projednání všech připomínek k Urbanisticko-architektonické studii okolí Radlické ulice proběhne v úterý 3.3.2020 na jednání Výboru pro územní rozvoj (zasedací místnost Zastupitelstva MČ, Štefánikova 13,15; 6. patro) . Začátek jednání je v 15:00 hod, projednání tohoto bodu je plánováno na cca 15:30...

—————

24.02.2020 21:55

Areál SANOPZ Na Cihlářce

Zveřejňujeme tiskovou zprávu Ing. arch. Marie Kašparové, zástupkyně veřejnosti ve věci Změny územního plánu Z3104/10 areál Sanops, Na Cihlářce.   Tisková_zpráva_SANOPZ.pdf (60452)   Více o plánované výstavbě Na Cihlářce najdete zde. Zveřejňujeme tiskovou zprávu Ing. arch. Marie...

—————

12.02.2020 22:39

Urbanisticko-architektonická studie Radlické mezi ulicí K vodojemu a základní školou

MČ Praha 5 zveřejnila urbanisticko-architektonickou studii okolí Radlické ulice. Jedná se o prostor parku mezi ulicí K vodojemu a základní školou: https://www.praha5.cz/urbanisticko-architektonicka-studie-okoli-radlicke-ulice/ Studie navrhuje významné změny Radlické ulice a také výstavbu mnoha...

—————