Archiv článků

24.02.2020 21:55

Areál SANOPZ Na Cihlářce

Zveřejňujeme tiskovou zprávu Ing. arch. Marie Kašparové, zástupkyně veřejnosti ve věci Změny územního plánu Z3104/10 areál Sanops, Na Cihlářce.   Tisková_zpráva_SANOPZ.pdf (60452)   Více o plánované výstavbě Na Cihlářce najdete zde. Zveřejňujeme tiskovou zprávu Ing. arch. Marie...

—————

12.02.2020 22:39

Urbanisticko-architektonická studie Radlické mezi ulicí K vodojemu a základní školou

MČ Praha 5 zveřejnila urbanisticko-architektonickou studii okolí Radlické ulice. Jedná se o prostor parku mezi ulicí K vodojemu a základní školou: https://www.praha5.cz/urbanisticko-architektonicka-studie-okoli-radlicke-ulice/ Studie navrhuje významné změny Radlické ulice a také výstavbu mnoha...

—————

29.01.2020 09:55

Komunikace s paní starostkou Zajíčkovou ohledně vily Na Loužku

Děkujeme paní starostce Zajíčkové za poskytnutí odpovědi na naše otevřené dopisy, týkají se chystané demolice vily Na Loužku. Bohužel odpověď žádný konstruktivní návrh řešení nepřináší. Podle paní starostky městská část nemůže demolici bránit. S takovým alibistickým názorem se neztotožňujeme, nemá...

—————

11.12.2019 09:00

Odpověď paní starostky Zajíčkové na interpelaci Martina Švába

Paní starostka Zajíčková odpověděla na otázky položené v rámci interpelace člena našeho spolku Martina Švába na zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 dne 5.11.2019: 1.         Měl by být projekt parku Na Pláni koordinován se záměry na sousedních pozemcích? 2. ...

—————

20.11.2019 17:51

Výkup garáží na území parku Na Pláni

Výkup garáží na území parku Na Pláni zdárně pokračuje, více se dozvíte zde.    

—————

12.11.2019 08:55

Jednání s MČ Praha 5 o parku Na Pláni 21.10.2019

21.10. proběhlo setkání k Parku Na Pláni, v příloze je oficiální zápis a naše stanovisko. Park bude na programu jednání VŽP, které proběhne 14. 11. 2019 od 15:30. Více najdete na  této stránce.     

—————

25.10.2019 14:13

Na Loužku: otevřený dopis paní starostce

Kauza vily Na Loužku není stále vyřešena.  Zajímá nás, jaký postoj k demolici zaujímá nové vedení městské části, a proto jsme se s dotazem obrátili přímo na paní starostku: Otevřený dopis - Přátelé Malvazinek 9-10-2019.pdf (570183)   Připomínáme Pokud byste se chtěli připojit k boji proti...

—————

09.10.2019 21:47

Projednání parku Na Pláni

S radostí Vám oznamujeme důležitou novinu. Městská část Praha 5 připravuje projednání parku Na Pláni za účasti občanů a zástupců radnice.  Setkání se bude konat v pondělí 21. 10. 2019 od 17:00 v zasedacím sále ZMČ, v 6. patře, Štefánikova 13,15, Praha 5. Na...

—————

11.09.2019 08:09

Veřejné projednání lokality Na Pláni

Ve čtvrtek 12.9.2019 od 10 hodin se koná v sále CAMPu – amfiteátr, budova Emauzy, Vyšehradská 51, Praha 2 veřejné projednání změny územního plánu Z3218 týkající se lokality Na Pláni. Připomínky a námitky lze podat do 19.9.2019. Připomínky může podat každý. Námitky proti návrhu územního plánu...

—————

01.09.2019 22:03

Zažít město jinak: Hravé Malvazinky aneb letem světem v sobotu 21.9.2019 od 14:00

Zveme Vás na sousedskou akci Zažít město jinak: Hravé Malvazinky aneb letem světem. Kdy: v sobotu 21.9.2019 od 14:00  Kde: v parku Na Pláni.  Hledáme dobrovolníky na pomoc s organizací na stanovištích, ozvěte se naší organizátorce Blance Collis na tel 605 140 593 nebo na...

—————